Државна ревизорска институција

Др Пејовић представио члановима Одбора за финансије Извештај о раду ДРИ за 2020. годину

15. јун 2021. година
Др Пејовић представио члановима Одбора за финансије Извештај о раду ДРИ за 2020. годину

Државна ревизорска институција је током 2020. године у финансијским извештајима код субјеката ревизије утврдила грешке у износу од 376 милијарди динара, као и неправилности у пословању у износу од 130 милијарди динара, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор на данашњој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине.

На седници Одбора одржаној ван седишта Скупштине, у Аранђеловцу, образлажући Извештај о раду ДРИ за 2020. годину др Пејовић је нагласио да јетоком 2020. године ДРИ сачинила 254 извештаја о ревизији, као и 235 послеревизионих извештаја.

Што се тиче финансијског управљања и контроле утврдили смо да код 95 од 173 субјекта постоје недостаци у систему интерних контрола, односно код 55 одсто субјеката, рекао је др Пејовић и додао да интерна ревизија није успостављена на одговарајући начин код 53 одсто субјеката.

Након расправе, Одбор је утврдио Предлог закључка поводом разматрања Извештаја о раду ДРИ за 2020. годину, и упутио га Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Др Пејовић је на седници Одбора представио и Извештај о ревизији правилности пословања Општине Аранђеловац за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене, као и извештаје о ревизији субјеката код којих је ДРИ спровела ревизије, а који се налазе на територији Општине Аранђеловац - Извештај о ревизији правилности пословања Јавног комуналног предузећа Букуља, Аранђеловац за 2018. годину у делу који се односи на обрачун и исплату зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, јавне набавке и потраживања; Извештај о ревизији правилности пословања Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, у делу који се односи на увећање плата запослених од 1. јануара до 31. децембра 2019. године и јавне набавке у периоду од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2019. године и Извештај о ревизији финансијских извештаја Здравственог центра Аранђеловац за 2019. годину.

Током седнице Одбора, одржана је и седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектора број 2 и Сектора број 4. Извештаје су поднели врховни државни ревизори Стојанка Миловановић и Драган Голубовић. Након разматрања извештаја, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се предлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

Председница Одбора др Александра Томић истакла је да се одржавањем седница Одбора са оваквим дневним редом испуњавају обавезе Одбора предвиђене Владиним Програмом реформе управљања јавним финансијама – да Одбор разматра извештаје ДРИ појединачних корисника јавних средстава.

Председник Општине Аранђеловац Бојан Радовић је истакао да ова општина већ годинама успешно сарађује са ДРИ чије препоруке и мере доприносе успешном раду и пословању локалних самоуправа. Он је навео да је општина при крају увођења финансијског управљања и контроле, што ће допринети подизању свести запослених и грађана о важности контроле трошења јавних средстава.

Седници Одбора присуствовали су и представници организације „Транспарентност Србија Немања Ненадић и Милош Ђорђевић.

Седница одбора ван седишта Народне скупштине одржана је из пројекта „Јачање парламентарне демократије и инклузивног политичког дијалога“, који спроводи УНДП уз подршку Швајцарске.