Државна ревизорска институција

Др Пејовић: Потребно је да Град Сремска Митровица успостави интерну ревизију

05. април 2021. година
Др Пејовић: Потребно је да Град Сремска Митровица успостави интерну ревизију

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић представио је на данашњој седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Сремске Митровице за 2018. годину.

На седници Одбора одржаној ван седишта Скупштине, у Сремској Митровици, др Пејовић је нагласио да је спровођење ревизије показало да овај град нема успостављен систем финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

С обзиром на висину буџета, као и број директних и индиректних буџетских корисника, Град Сремска Митровица требало би да успостави службу за интерну ревизију у којој би била запослена бар три интерна ревизора, рекао је др Пејовић.

По речима др Пејовића, Град Сремска Митровица би, у складу са Законом о јавној својини, требало да појача и активности на евидентирању имовине чији је власник град.

Од 20 препорука које су државни ревизори дали Граду Сремској Митровици, 18 препорука је испуњено, док је реализација две препоруке у току. То је био разлог због ког смо се определили да нам овај град буде домаћин седнице, рекао је др Пејовић.

Он је најавио да ће следећи поступак ревизије Града Сремске Митровице обухватити, између осталог, препоруке чија је реализација у току, као и успостављање интерне ревизије у овом граду.

Др Пејовић је на седници Одбора представио и извештаје о ревизији субјеката код којих је ДРИ спровела ревизије, а који се налазе на територији Града Сремске Митровице – Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈП за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ за 2020. годину, Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ВПД„Сава“ д.о.о. за 2020. годину, Извештај о ревизији правилности пословања ВПД „Хидросрем“, д.о.о. за 2019. годину, као и Извештај о ревизији финансијских извештаја Опште болнице Сремска Митровица за 2019. годину.

Говорећи о извештајима о ревизији водопривредних-привредних друштава(ВПД), др Пејовић је упозорио да ова друштва не спроводе поступак јавних набавки.

По његовим речима, од 22 оваква друштва у Србији, ДРИ је спровела ревизије код девет друштава, а само два ВПД спроводила су поступак јавних набавки.

Остала ВПД набављалa су и плаћалa робу и услуге, а нису спроводилa никакав поступак јавних набавки, немају ниједан интерни акт, нити су се обраћалa Управи за јавне набавке, рекао је др Пејовић и додао да су ревидирана ВПД, без примене Закона о јавним набавкама, потрошила 265 милиона динара.

Током седнице Одбора, одржана је и седница Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама ДРИ, на којој су размотрени секторски извештаји Државне ревизорске институције – Сектора број 1 и Сектора број 3. Извештаје су поднели врховни државни ревизори Данимир Вулиновић и Снежана Трњаковић. Након разматрања извештаја, Одбор је на предлог Пододбора прихватио наведене секторске извештаје, као и то да се предлози закључака поводом разматрања тих извештаја утврде на некој од наредних седница Одбора.

На седници Одбора врховни државни ревизор у Сектору број 2 Стојанка Миловановић представила је две ревизије сврсисходности пословања са темом из области пољопривреде „Ефикасност подстицаја у сточарству“ и „Подстицаји мерама руралног развоја“. Том делу седнице присуствовао је и председник Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду Маријан Ристичевић.

Председница Одбора др Александра Томић истакла је да се одржавањем седница Одбора ван седишта испуњавају обавезе предвиђене Владиним Програмом реформе управљања јавним финансијама – да Одбор разматра извештаје ДРИ.

Седници Одбора присуствовао је заменик градоначелнице Сремске Митровице Петар Самарџић, као и представници цивилног сектора – Транспарентност Србија Немања Ненадић и Рурални центар „Сова“ Госпава Калаба.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштине одржавају се уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине”.