Државна ревизорска институција

Др Пејовић: Град Чачак може бити пример добре праксе другим градовима и општинама како се састављају финансијски извештаји

01. новембар 2019. година
Др Пејовић: Град Чачак може бити пример добре праксе другим градовима и општинама како се састављају финансијски извештаји

Град Чачак може бити пример добре праксе другим градовима и општинама како се састављају финансијски извештаји, рекао је председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор др Душко Пејовић.

Он је на 91. седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине, одржаној у Чачку нагласио да је ДРИ други пут у протекле три године спровела ревизију финансијских извештаја овог града која је специфична, јер је урађена и по стандардима и према буџетском календару.

Представљајући налазе из Извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Чачка за 2018. годину, др Пејовић је нагласио да се грешке у финансијским извештајима односе на погрешне економске класификације, што није директно утицало на утврђивање резултата пословања.

Уз проблем који је присутан у целој Србији, а односи се на имовину, која и овде оптерећује финансијске извештаје, све друго је добро урађено, рекао је др Пејовић.

Према његовим речима, финансијски извештаји Града Чачка су оцењени са резервом због биланса стања.

Оно што оптерећује биланс стања јесте имовина, јер је исказана према корисницима, а не према власницима. Тај поступак евидентирања имовине код власника је већ отпочео, тако да ћемо у следећем извештају, ако се нешто не догоди, имати и позитиван извештај за Град Чачак, поручио је др Пејовић.

Он је истакао да су државни ревизори утврдили да ове године постоји напредак у локалним самоуправама у вези са трошењем јавних средстава и да је дато 11 позитивних оцена.

Државна ревизорска институција ће сваке године, како је најавио, ревидирати 220 милијарди динара на локалном нивоу.

Било на локалном или централном нивоу, 70 одсто извршења буџета представља обавезу Државне ревизорске институције да ревидира тог субјекта, што је у складу са нашом методологијом рада, рекао је др Пејовић.

Генерални државни ревизор је члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава поднео и скраћени извештај који се односи на завршне рачуне буџета Републике Србије од 2002. до 2007. године када је Влада достављала Парламенту предлоге завршних рачуна, али о којима Скупштина никада није расправљала.

Последњи завршни рачун усвојен је у Народној скупштини у децембру 2002. године и односио се на 2001. годину. Тада је, стицајем околности, усвојен и Завршни рачун за 2002. годину. Завршни рачун за 2002. до 2007. године нису усвајани у Парламенту, рекао је др Пејовић и додао да ДРИ у том периоду није ни постојала тако да је тек 2009. године објављен први извештај о ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину.

У завршним рачунима за 2002, 2003. и 2004. годину у билансу стања није исказана нефинансијск имовина, док су у завршним рачунима за 2005, 2006. и 2007. годину исказана само основна средства и то не у пуном обиму, рекао је др Пејовић.

Једна од новина, како је додао, је што ове године Државна ревизорска институција први пут ревидира консолидован извештај на нивоу државе. Овај извештај обухвата податке и информације о Завршном рачуну буџета Републике Србије, увећане за консолидовани извештај Републичког фонда за здравствено осигурање, затим за финансијске извештаје Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Фонда за осигурање војних осигураника и Националне службе за запошљавање, и увећан за консолидоване финансијске извештаје јединица локалних самоуправа.

Нацрт овог извештаја је завршен и упућен Министарству финансија, рекао је др Пејовић и додао да ће консолидовани извештај садржати податке, између осталог, о томе колико је вредност нефинансијке имовине, обавеза, расхода и издатака Републике Србије.

Председница Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Скупштине Србије др Александра Томић је нагласила да Одбор одржава седнице ван седишта у градовима који су, на основу извештаја ДРИ, на одговоран начин и у складу са међународним стандардима сређивали своје финансије.

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић је истакао да је овај град спровео све препоруке и отклонио неправилности на које је указала Државна ревизорска институција.

Идемо ка решавањима проблема који су присутни деценијама. У законском року смо отклонили недостатке и доставили одазивни извештај Државној ревизорској институцији, рекао је Тодоровић.

Чланови Одбора дали су сагласност на Предлог финансијског плана ДРИ за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Одржавање седнице Одбора за финансије ван седишта је подржао пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине, друга фаза“ који спроводе Програм Уједињених нација у Србији (УНДП) и Народна скупштина.