Државна ревизорска институција

У Луксембургу одржана конференција о биодиверзитету и годишњи састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине

25. октобар 2019. година
У Луксембургу одржана конференција о биодиверзитету и годишњи састанак ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине

Представници Државне ревизорске институције Никола Стефановић, државни ревизор и Ђурђа Стефановић, виши саветник учествовали су на 17. годишњем састанку Радне групе за ревизију животне средине Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) и конференцији посвећеној очувању биодиверзитета, одржаним од 22. до 24. октобра у Луксембургу.

Главна тема састанка ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине односила се на статус биодиверзитета, односно на разноликост живог света и заштиту природе у Европи и ревизије у овој области. Представници врховних ревизорских институција разменили су искуства у вези са ревизијом биодиверзитета и заштите природе, а разматрана је и могућност за спровођење потенцијалних заједничких ревизија у овој области, као и План рада за 2020-2023. годину.

У оквиру годишњег састанка ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине одржана је и једнодневна конференција посвећена разним аспектима европског биодиверзитета, у циљу ширења знања о трендовима и политикама у овој области. Очувањем и коришћењем биодиверзитета требало би да се управља пажљиво како би се спречено угрожавање доприноса који природа даје људима.

Догађај, на коме је учествовало 70 представника из 32 врховне ревизорске институције, је организовала Врховна ревизорска институција Естоније, која председава ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију животне средине. Организацију догађаја подржао је и Европски ревизорски суд.

Државна ревизорска институција Републике Србије, у складу са Стратешким планом за период 2019-2023. године, постала је чланица ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине 2019. године, са циљем подстицања и подршке професионалној сарадњи и размени знања и искустава у области ревизије животне средине.