Државна ревизорска институција

Јавне набавке

Р.Бр. Категорија Јавна набавка Рок за достављање понуда Обавештење
1 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 6/2020 18.01.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга обавезног осигурања возила, Партија 1 - можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга каско осигурања возила, Партија 2 - можете преузети овде.
2 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 4/2020 02.02.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга мобилне телефоније, можете преузети овде.
3 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 3/2020 07.02.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - пружање електронских комуникационих услуга - интернета - можете преузети овде.
4 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2021 23.02.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - набавка папира за фотокопирање Ballet А4 и HP А3 80гр/м2, Партија 1 - можете преузети овде.
5 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 11/2020 04.04.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде - Партија 1, можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга осигурања запослених у случају хируршких интервенција и тежих болести - Партија 2, можете преузети овде.
6 Централизоване јавне набавке Централизована јавна набавка ЦЈН 1/2021 13.04.2022 Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригинал тонери за Canon уређаје (Canon IR Advance 4525i), Партија 1 - можете преузети овде.

Јавне набавке - извештаји о реализацији уговора (2022)

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - април 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - април 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - март 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - март 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2022. години - фебруар 2022. - можете преузети овде.

Уговори закључени у поступцима јавних набавки у 2021. години - фебруар 2022. - можете преузети овде.

Остало

План јавних набавки за 2022. годину - можете преузети овде.