Размена искустава регионалних ревизора

14 October 2011.
Размена искустава регионалних ревизора
Саопштење – 13. септембар 2011. године
Размена искустава регионалних ревизора

Примарна улога врховних ревизорских институција је помоћ парламентарном надзору како би новац намењен за добробит грађана био потрошен на одговарајући начин, рекао је председник ДРИ Радослав Сретеновић отварајући Регионалну конференцију државних ревизорских институција у Београду. Он је на скупу који се одржава под називом „Регионална искуства и перспективе“, нагласио да ревизија није циљ сама по себи, већ неизбежан део регулаторног система који би требало да открије одступања од прихваћених стандарда. Обраћајући се ревизорима из Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније, Србије, Црне Горе и Хрватске, Сретеновић је поручио да су овакви скупови неопходни како би ревизори размењивали знања и искуства и тако изграђивали своје капацитете.
Председница Народне Скупштине Републике Србије Славица Ђукић – Дејановић, подржала је Државну ревизорску институцију у развоју одговорности у трошењу јавних средстава. Она је нагласила да је задатак ДРИ контрола пословања буџетских субјеката којих тренутно има више од 8.500.
Народна скупштина, која врши контролну улогу над извршном влашћу, са посебном пажњом прати рад свог тела, које је њен партнер у спровођењу контролне улоге. Народна скупштина је усвојила све препоруке које је ДРИ дала у Извештају о ревизији буџета за 2009. годину, а добра сарадња огледа се и у доброј комуникацији скупштинског Одбора за финансије и ДРИ, рекла је Дејановић.
Амбасадор Краљевине Норвешке у Србији Нилс Рагнар Камсваг, оценио је да је поверење у јавне институције веома важно, јер је без њега тешко спровести реформе.
Пратили смо развој Државне ревизорске институције у Србији од почетка и задовољни смо напретком. Обухватност ДРИ се постепено повећава, а институција се учвршћује, што охрабрује, рекао је Камсваг.
Стални представник УНДП-а у Србији Вилијам Инфанте оценио је да је добро што су у нашој земљи формиране институције попут Државне ревизорске институције, Омбудсмана и Повереника за информације од јавног значаја, али да је неопходно да ове институције обезбеде потребне кадрове, просторије и буџет како би квалитетно обављале свој посао.
Реформа јавне управе има за последицу већу ефикасност државне управе, рекао је Инфанте. Он је додао да је ДРИ развила оквир за комуникацију са извршном и законодавном влашћу, као и са грађанским друштвом, што унапређује транспарентност.


Учествујући у раду конференције потпредседница Савета ДРИ Љубица Недељковић истакла је да ће од брзине усавршавања државних ревизора зависити развој Институције и најавила да ће државни ревизори који раде у Институцији ускоро полагати испит за стицање звања државних ревизора и овлашћених државних ревизора.
Првог дана конференције државни ревизори разматрали су ревизију финансијских извештаја – врсте мишљења и оквирне критеријуме за изражавање мишљења ревизора, однос врховних ревизорских институција и парламента, контролу квалитета у ревизији, ревизију сврсисходности, а посебну пажњу привукла је тема која се односила на ревизију политичких странака.
Конференцију “Регионална искуства и перспективе” организује Државна ревизорска институција Републике Србије у оквиру пројекта “Јачање механизама одговорности у области јавних финансија”, уз подршку УНДП-а и Краљевине Норвешке.
There is no gallery selected or that gallery doesn't exist.