Akcionarsko društvo „JAT Airways“

30. novembar 2011. godina
Državna revizorska institucija je završila reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2010. godinu Akcionarskog društva “JAT Airways“ u Beogradu.
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Akcionarskog društva “JAT Airways” za 2010. godinu dostavljen je Upravnom odboru ovog akcionarskog društva, Narodnoj skupštini Republike Srbije i Vladi Republike Srbije.
Zbog nepoštovanja pojedinih odredbi iz Zakona o javnim nabavkama, kao i zbog nepoštovanja pojedinih odredbi iz Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije, Državna revizorska institucija je podnela 9. septembra 2011. godine Prekršajnom sudu u Beogradu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv „JAT Airways” – a, kao pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu. Takođe, Državna revizorska institucija je danas Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu podnela prijavu za privredni prestup protiv „JAT Airways” – a, kao pravnog lica i više odgovornih lica u pravnom licu zbog nepoštovanja odredbi iz Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o platnom prometu i Uredbe o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima.