Analiza implementacije preporuka i mera Državne revizorske institucije

02. jul 2012. godina
Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira rada Državne revizorske institucije, reizbor članova Saveta Državne revizorske institucije, unapređenje kapaciteta Odbora za finansije, produženje roka zastarelosti prekršaja u oblasti javnih nabavki, povećanje efikasnosti prekršajnog postupka uopšte i pooštravanje zaprećenih kazni uvođenjem krivične odgovornosti, neke su od preporuka koje je Centar za evropske politike predstavio u Analizi implementacije preporuka i mera Državne revizorske institucije. Analiza, koju je Centar za evropske politike izradio u okviru sprovođenja projekta “Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji”, sadrži i preporuke u vezi sa većom dostupnošću odazivnih izveštaja subjekata revizije i preporuka Državne revizorske institucije putem internet portala, zatim aktivnostima na afirmaciji procesa eksterne revizije u Srbiji, konceptom rukovodilačke odgovornosti u okviru propisa o državnoj upravi i državnim službenicima, kao i preporuke u vezi sa saradnjom sa organizacijama civilnog društva.
Analiza implementacije preporuka i mera Državne revizorske institucije, kao i predlozi preporuka i zaključaka do kojih se došlo tokom analize, predstavljene su na konferenciji “Ka većoj finansijskoj odgovornosti vlasti u Srbiji”, koja je održana 4. juna 2012. godine u Beogradu. Na konferenciji su govorili predsednik Saveta Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović, potpredsednica Saveta Državne revizorske institucije Ljubica Nedeljković, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, zaštitnik građana Saša Janković, direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, članovi Odbora za finansije iz prethodnog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, Jorgovanka Tabaković i Radojko Obradović, direktor Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) koji sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) Lorens T. Veter, kao i predstavnici organizacija civilnog društva. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici subjekata revizije, ministarstava, sudova. Nakon konferencije utvrđene su finalne preporuke čiji je cilj unapređenje finansijske odgovornosti vlasti u Srbiji.
Cilj projekta je jačanje Državne revizorske institucije u oblasti implementacije njenih preporuka i mera, kako bi doprinela odgovornijem i delotvornijem upravljanju javnim sredstvima u Srbiji.
Državna revizorska institucija je aktivno učestvovala u sprovođenju projekta i formulisanju preporuka i izrazila spremnost da započne primenu predloženih mera.
Centar za evropske politike sproveo je projekat „Utvrđivanje uslova za unapređenje rada Državne revizorske institucije u Srbiji“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).
Analizu implementacije preporuka i mera Državne revizorske institucije, odnosno preporuke Centra za evropske politike možete pogledati ovde.

Dokumenti vezani za ovu vest

Naslov dokumenta
Zaključci i preporuke Državne revizorske institucije Tip dokumenta pdf, Veličina 509.84 KB