DRI na savetovanju „Zdravstvo – u fokusu“

28. maj 2021. godina
DRI  na savetovanju „Zdravstvo – u fokusu“

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je nalaze, zaključke i preporuke dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja koje je DRI sprovela tokom 2020. godine, a koji se odnose na zdravstvo - Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u zdravstvenim ustanovama i Informaciona bezbednost u zdravstvenim informacionim sistemima, na savetovanju koje je pod nazivom „Zdravstvo u fokusu“ održano od 26. do 28. maja u Vrnjačkoj Banji.

Vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3 Snežana Trnjaković je predstavila najvažnije nalaze i preporuke iz izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i revizije pravilnosti poslovanja nakon revizija sprovedenih tokom 2020. godine u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Osim nalaza i preporuka, predstavnici DRI predstavili su učesnicima savetovanja i inicijative koje je DRI podnela u vezi sa usaglašavanjem, dopunom ili donošenjem propisa u ovoj oblasti koje su bile predmet revizije.

Tokom dvodnevnog savetovanja, razmatrane su i teme koje se odnose na aktuelnosti u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srbije, digitalizaciju zdravstva, edukaciju za menadžment u zdravstvu, poslovanje zdravstvenih ustanova, kao i na oblast javnih nabavki.

Savetovanje je organizovala Komora zdravstvenih ustanova Srbije.