DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

08. februar 2019. godina
DRI će revidirati 75 odsto lokalnog budžeta svake godine

Veći gradovi u Srbiji biće revidirani svake godine. Revizijom će biti obuhvaćeno 75 odsto lokalnog budžeta na godišnjem nivou. Tako da, na primer, Grad Beograd mora biti revidiran svake godine, izjavio je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je na otvaranju radionice „Priprema i usvajanje budžeta u jedinicama lokalne samouprave“ naglasio da će prisutnost revizora u većini jedinica lokalnih samouprava biti uobičajena stvar, a ne opterećenje.


Što se tiče revizija pravilnosti poslovanja, kod jedinica lokalnih samouprava proveravaćemo samo najrizičnije oblasti, a to su plate, preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija i javne nabavke. Čak 60 do 80 odsto nepravilnosti odnosi se na ove tri oblasti, rekao je dr Pejović i dodao da će ova pitanja biti predmet revizije iz godine u godinu sve dok ne budu uređena.


DRI još nije revidirala subjekta kod koga su javne nabavke bile potpuno ispravne, naglasio je dr Pejović.


Za revizije finansijskih izveštaja najbitnije je da aplikacija ili program budu uređeni. Slaba aplikacija neće dati dobru ocenu. Kvalitetna aplikacija i dobro obučen kadar su osnov za dobru ocenu u reviziji finansijskih izveštaja, poručio je dr Pejović. Po njegovim rečima, novina u radu revizora je i što će revizije kraće trajati. Revizori će sprovoditi reviziju u periodu pripreme finansijskih izveštaja, od 1. februara do 30. juna, pa će odgovorni za finansije i budžet u JLS imati priliku da, zajedno sa revizorima, sačine istinite i objektivne finansijske izveštaje, rekao je dr Pejović.


Kako je objasnio, izveštaji o reviziji će biti sastavni deo odluke o završnom računu koji se dostavlja skupštinama jedinica lokalnih samouprava. DRI će sprovoditi revizije finansijskih izveštaja do juna tekuće za prethodnu godinu.


On je poručio predstavnicima gradova i opština da se ne iznenade ni kada u njihovo mesto dođe tim za reviziju svrsishodnosti poslovanja.


DRI će tokom 2019. godine sprovesti 12 revizija svrsishodnosti. Teme revizija odnosiće se na cene usluga, zatim utvrđivanje stepena siromaštva, da li popravke medicinskih aparata traju predugo, da li su opravdane liste čekanja za medicinske intervencije, kao i kakav vazduh udišemo, kakvu vodu pijemo, da li nam je zemljište zagađeno. Proverevaćemo da li se manje ulaže u nešto korisno, u šta bi inače više trebalo ulagati, istakao je dr Pejović.


Govoreći o godišnjem planiranju revizija, dr Pejović je naglasio da DRI tu nema ograničenja. Što su obim sredstava i vrednost imovine veći, rizik za nepravilnosti je veći, a samim tim i obaveza DRI da sprovede reviziju tog korisnika budžetskih sredstava.


Generalni državni revizor je najavio i da će DRI početkom marta, na svojoj internet prezentaciji, omogućiti podatke u mašinski čitljivim formatima.

Svi izveštaji o reviziji su objavljeni na sajtu DRI, ali nisu otvoreni, odnosno mašinski čitljivi. Pošto trošimo narodne pare, moramo da to činimo na transparentan i efikasan način, poručio je dr Pejović.


Stojanka Milovanović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2, je naglasila da JLS, ne planiraju i ne pripremaju budžet u zakonski propisanim rokovima, niti sprovode procedure koje je zakon predvideo.


Odgovorna lica za planiranje i pripremu budžeta u JLS ne sagledavaju realne mogućnosti svojih gradova, odnosno opština za finansiranje kapitalnih projekata i rashoda, koji nisu zakonska obaveza. Odluke o finansiranju donose se na skupštinskim sednicama, a da prethodno nije sagledano da li budžet ima mogućnost da finansira aktivnosti koje nisu zakonaska obaveza, rekla je Milovanović. Ona je dodala da su posledice ovakvog planiranja i pripreme budžeta takve da se projekti ne završavaju u toku godine i da se preuzimaju obaveze iznad odobrenih aproprijacija i mogućnosti budžeta. Po njenim rečima, građani bi trebalo da se ukuljuče u donošenje budžeta JLS, što je i zakonska obaveza od početka ove godine.


Radionici su prisustvovali gradonačelnici i predsednici opština, članovi gradskih i opštinskih veća zaduženi za budžet i finansije, načelnici gradskih i opštinskih uprava, kao i rukovodioci organizacionih jedinica za finansije i budžet u jedinicama lokalnih samouprava.

Cilj radionice bio je da se unapredi razumevanje procesa planiranja i pripreme lokalnih budžeta, ojača uključivanje javnosti u pripremu i praćenje potrošnje budžeta i unapredi odgovorno upravljanje lokalnim javnim finansijama.


Radionicu su organizovali Državna revizorska institucija i USAID Projekat za odgovornu vlast (GAI).