DRI domaćin druge radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

02. septembar 2019. godina
DRI domaćin druge radionice u okviru Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI

Državna revizorska institucija je domaćin druge radionice u okviru petogodišnjeg Programa za strategiju, merenje učinka i izveštavanje (SPMR) Razvojne inicijative INTOSAI (IDI) koja se održava od 2. do 6. septembra u Beogradu, a na kojoj učestvuju predstavnici VRI Azerbejdžana, Bugarske, Gruzije, Kazahstana, Kirgistana i Srbije.

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović, otvarajući radionicu, naglasio je da je ovo prvi događaj Razvojne inicijative INTOSAI čiji je domaćin Državna revizorska institucija.

Aktivnosti Državne revizorske institucije u narednom periodu biće usmerene ka daljem, kontinuiranom unapređenju postupaka revizije, upravljanju ljudskim resursima i jačanju uticaja Državne revizorske institucije kroz unapređenje sistemskog praćenja sporovođenja preporuka i komunikaciju, što je u skladu i sa novim Strateškim planom, istakao je dr Pejović.

On je dodao da se, iz tog razloga, Državna revizorska institucija vrlo rado priključili novom programu za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI.

Pomoć koju ćemo mi, sa timom koji učestvuje u radu svih radionica, dobiti kroz holističku ocenu učinka pomoću Okvira za merenje učinka VRI, biće nam dragocena za uspostavljanje i unapređenje kvalitetnog procesa strateškog i operativnog planiranja, kao i za integrisane mehanizme za praćenje i izveštavanje o učinku. Sve u cilju obezbeđivanja više vrednosti i koristi za naše građane, poručio je dr Pejović.

Po njegovim rečima, u okviru ovog petogodišnjeg programa, Držanoj revizorskoj instituciji posebno će koristi izrada godišnjih operativnih planova povezanih sa strateškim planom, kao i unapređenje procesa za praćenje i izveštavanje, kako bi se olakšalo godišnje izveštavanje o učinku u VRI.

Osnovna obuka, koja predstavlja prvu komponentu ovog programa, održana je u Oslu, od 5. do 8. marta 2019. godine. Obuku su pohađali učesnici iz šest VRI iz Evrope i Azije, među kojima su učestvovali i predstavnici Državne revizorske institucije Srbije.

Novi program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje Razvojne inicijative INTOSAI pokrenut je na globalnom nivou i bavi se razvojem institucionalnog kapaciteta i podrškom vrhovnim revizorskim institucijama u strateškom upravljanju radi boljeg učinka VRI.

Program za strategiju, merenje učinka i izveštavanje će se sprovoditi kombinovanjem regionalnih radionica i podrškom VRI na osnovu potreba. Fleksibilnost programa omogućava VRI da prilagodi svoje učešće komponentama koje smatra najrelevantnijim. Takođe, program je adekvatan za VRI na svim nivoima institucionalnog razvoja. Program se finansira sredstvima Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske (SECO), kao i iz osnovnih sredstava IDI.

Organizaciju događaja podržao je Program za razvoj Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP), u okviru projekata „Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), koji zajednički sprovode UNDP i Državna revizorska institucija.