DRI objavila registar preporuka za 2020. godinu

16. mart 2022. godina
DRI objavila registar preporuka za 2020. godinu

Državna revizorska institucija je u revizijama sprovedenim u 2020. godini dala subjektima revizije 2.155 preporuka i objavila ih na svom vebsajtu u Registru preporuka za 2020. godinu. Najviše preporuka DRI je dala u revizijama finansijskih izveštaja 1.215, zatim u revizijama pravilnosti poslovanja 534, u revizijama svrsishodnosti poslovanja 264 preporuka, a u kombinovanim revizijama finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja 142 preporuke.

Od ukupno 2.155 preporuka, 937 se odnose na preporuke „prvog prioriteta“ i prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji treba da budu sprovedene u roku od 90 dana, 1.008 preporuka „drugog prioriteta“ koje treba da budu realizovane u roku do godinu dana i 210 preporuka „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno do tri godine.

Kada posmatramo procenat izvršenja preporuka po vrstama revizija, najveći procenat sprovođenja preporuka je, za sada, u revizijama pravilnosti poslovanja 92 odsto, a najmanji u revizijama svrsishodnosti poslovanja 50 odsto, rekao je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor i dodao da je to i očekivano s obzirom da je u revizijama svrsishodnosti poslovanja manji procenat preporuka prvog prioriteta i da je potreban duži rok za otklanjanje sistemskih problema i uzroka problema obuhvaćenih temom.

Prema rečima dr Pejovića, najveći je procenat izvršenja preporuka prvog prioriteta, i to 91 odsto.

Kada posmatramo preporuke prvog i drugog prioriteta, s obzirom da je prošlo godinu dana od davanja preporuka, procenat sprovođenja preporuka je 83 odsto, naglasio je dr Pejović.

Objavljivanjem preporuka, kako je istakao dr Pejović, DRI je omogućila svim zainteresovanim stranama da prate status svake preporuke date u svakoj vrsti revizije svim subjektima.

Objavljivanje preporuka znači afirmaciju subjekata koji sprovode preporuke i podstrek drugim subjektima da unaprede sprovođenje preporuka koje im je dala DRI, poručio je dr Pejović.

Registru preporuka može se pristupiti izborom podmenija „registar preporuka“ u okviru menija „revizije“ na vebsajtu DRI ili putem sledećeg linka. Nastavak objavljivanja Registra preporuka predstavlja dodatni korak ka povećanju transparentnosti i finansijske discipline institucija javnog sektora, kao i odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

Državna revizorska institucija je strateški opredeljena da, u okviru svojih nadležnosti, maksimalno doprinese unapređenju stepena realizacije preporuka revizije i da rezultate postupka revizije učini vidljivijim i svrsishodnijim.