DRI predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2020. godinu

31. mart 2021. godina
DRI predala Narodnoj skupštini Izveštaj o radu za 2020. godinu

Državna revizorska institucija predala je, u skladu sa Zakonom i u roku, 31. marta Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj o radu za 2020. godinu.

DRI je ispunjenjem svoje obaveze izvestila Narodnu skupštinu o izvršenju Programa revizije za 2020. godinu, nalazima i zaključcima utvrđenim tokom sprovođenja revizija, datim preporukama, efektima revizije, radu službi i Saveta DRI, obezbeđenim i utrošenim sredstvima za rad i međunarodnoj saradnji.

Tokom 2020. godine DRI je sačinila 254 izveštaja o reviziji i za otkrivene nepravilnosti / nesvrsishodnosti dala ukupno 2.155 preporuka.

DRI je izradila i 235 poslerevizionih izveštaja.

U toku 2020. godine, DRI je sa partnerskim organizacijama učestvovala u sprovođenju četiri projekta, a predstavnici DRI učestvovali su na 39 međunarodnih konferencija i obuka putem vebinara.

Uz Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu dostavljen je i Izveštaj o sprovedenoj eksternoj reviziji završnog računa DRI za 2020. godinu.

Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu možete pronaći ovde.