DRI učestvovala na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

15. april 2021. godina
DRI učestvovala na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović učestvovao je na 11. Kongresu Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI), koji je prvi put održan u onlajn formatu, u organizaciji VRI Češke Republike.

Tokom održavanja skupa, VRI Češke Republike preuzela je funkciju predsedavajućeg organizacijom EUROSAI od VRI Turske za period 2021-2024. godine.

U prvom, administrativnom, delu Kongresa održana je plenarna sednica na kojoj su razmatrana formalna pitanja koja proizilaze iz Statuta EUROSAI.

Predstavljene su najznačajnije aktivnosti tokom sprovođenja Programa predsedništva EUROSAI za period 2017-2021. godine, izveštaji o sprovođenju aktuelnog Strateškog plana EUROSAI, kao i aktivnosti radnih i projektnih grupa ove organizacije. Takođe, održani su i izbori za pozicije u ovoj organizaciji - VRI Izraela izabrana je za sledećeg predsedavajućeg EUROSAI, VRI Ujedinjenog Kraljevstva i Litvanije izabrane su za nove članice Upravnog odbora, dok su VRI Bugarske i Hrvatske izabrane za revizore.

Drugi, stručni, deo kongresa koji podrazumeva održavanje stručnih radionica i razmenu znanja i iskustava, trebalo bi da bude održan u Pragu, kada za to budu stvoreni epidemiološkiuslovi.

Na kongresu su učestvovali predstavnici 48 VRI – članica EUROSAI.

Državna revizorska institucija Republike Srbije postala je punopravna članica EUROSAI u junu 2009. godine. Takođe, DRI je članica svih pet radnih i projektnih grupa EUROSAI – RG za informacione tehnologije, RG za reviziju životne sredine, RG za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe, RG za reviziju opština i RG za reviziju i etiku.