DRI započela postupak pripreme Programa revizije za 2022. godinu

15. decembar 2021. godina
DRI započela postupak pripreme Programa revizije za 2022. godinu

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović održao je danas sastanak sa vrhovnim državnim revizorima i vođama timova za reviziju svrsishodnosti poslovanja u vezi sa analizom tema za ovu vrstu revizije, a povodom priprema za donošenja Programa revizije DRI za 2022. godinu.

Vođe timova za reviziju svrsishodnosti poslovanja predstavile su generalnom državnom revizoru potencijalne teme koje se odnose na sistemske probleme koji postoje u javnom sektoru, a u skladu sa strateškim ciljevima DRI i opštim ciljevima i zadacima Republike Srbije utvrđenim u funkcionalnoj klasifikaciji.

Revizijama svrsishodnosti poslovanja, koje planiramo da sprovedemo tokom 2022. godine, obuhvatićemo teme od interesa za građane. Usmeravaćemo revizije na pitanja koja su važna za građane, kako bi se ostvarila vrednost za novac, kroz takozvana 3 E – ekonomičnost, efikasnost i efektivnost, rekao je dr Pejović i dodao da DRI, ovom vrstom revizije, doprinosi korisnim promenama, donošenju novih zakona, većem stepenu odgovornosti u trošenju javnih sredstava.

Shodno odredbama Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, članovi Saveta DRI treba da usvoje Program revizije Državne revizorske institucije za 2022. godinu do kraja 2021. godine. Do otpočinjanja revizija, odnosno izdavanja zaključka o sprovođenju revizije subjektima, Program revizije je poverljivog karaktera.