Delegacija DRI na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

08. maj 2019. godina
Delegacija DRI na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

Delegacija Državne revizorske institucije Republike Srbije koju su činili dr Bojana Mitrović, potpredsednik i Željko Motić, državni revizor za metodologiju revizije i razvoj, učestvovala je na konferenciji „EU inovacije u reviziji i povećana savetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“, održanoj 7. maja 2019. godine u Bukureštu u organizaciji Revizorskog suda Rumunije. Na konferenciji se diskutovalo o uticaju novina u reviziji na ulogu VRI u demokratskim društvima, novim pristupima revizije javnog sektora i digitalizaciji revizije finansijskih izveštaja. Govornici su takođe predstavili iskustva i izazove VRI Evropske unije na polju jačanja savetodavne uloge VRI, načinu na koji VRI doprinose povećanju kvaliteta života građna i unapređenju socijalnog uticaja VRI.

Konferenciju su otvorili predsednik Revizorskog suda Rumunije, Mihai Busujok, premijerka Rumunije Viorica Danćila, predsednik Senata Rumunije Kalin Popesku Tarićeanu i ministar evropskih poslova Rumunije George Ćiamba.

Na koferenciji, organizovanoj u okviru rumunskog predsedavanja Savetom Evropske unije, govorili su predsednici i generalni revizori VRI Austrije, Portugala, Češke, Finske, Poljske, Bugarske, Estonije, Mađarske i Španije, kao i predsednik Evropskog revizorskog suda Klaus Hajner Lene. Predstavnici VRI država kandidata za članstvo u EU takođe su dobili poziv za učešće na ovom događaju.