Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

01. april 2019. godina
Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije i okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

Vrhovni državni revizori u Sektoru broj 1 i Sektoru broj 2, Danimir Vulinović i Stojanka Milovanović, prisustvovali su svečanom obeležavanju 20. godišnjice postojanja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije, održanom u Skoplju. Delegacija Državne revizorske institucije (DRI) učestvovala je i na okruglom stolu „Saradnja vrhovnih revizorskih institucija (VRI) i Parlamenta“, organizovanom u okviru obeležavanja jubileja Državne kancelarije za reviziju Republike Severne Makedonije.

Osim delegacije DRI, na okruglom stolu učestvovali su predstavnici VRI Nemačke, Turske, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švedske, kao i narodni poslanici. Tokom skupa razmenjena su iskustva u vezi sa saradnjom VRI i Parlamenta, poput praćenja i sprovođenja preporuka iz izveštaja o reviziji od strane Parlamenta, u cilju efikasnijeg upravljanja javnim sredstvima.

Skup je održan u okviru tvining projekta „Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti eksterne revizije Državne kancelarije za reviziju“ koji vrhovna revizorska institucija Republike Severne Makedonije organizuje uz podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Bugarske i Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske, kao mlađeg partnera.