Delegacija DRI učestvovala na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

25. april 2019. godina
Delegacija DRI učestvovala na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na 5. sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe održanom 24. i 25. aprila u Tirani.

Prvi dan bio je posvećen seminaru na temu "Međugranično kretanje opasnog otpada: problemi, posledice i izazovi", tokom kog su predstavnici VRI Bugarske i Ukrajine predstavile na koji način se primenjuju zahtevi Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju u njihovim zemljama. VRI Poljske je predstavila zajedničku reviziju koju na ovu temu sprovodi sa VRI Ukrajine i VRI Slovačke. Tokom plenarnog dela drugog dana sastanka na temu „Uloga i sposobnost vrhovne revizorske institucije u povećanju bezbednosti stanovništva od katastrofa“ održane su diskusije u vezi sa sprečavanjem i otklanjanjem posledica katastrofa, a razmenjena su i iskustava u sprovođenju revizija u ovoj oblasti.

Delegacija DRI učestvovala je i na radnim sastancima o međunarodnim revizijama koje se sprovode u okviru Radne grupe i to „Upravljanje i korišćenje otpada“ – zajedno sa VRI Bugarske, Moldavije i Ukrajine i „Prevencija i eliminacija posledica poplava“ – zajedno sa VRI Belorusije, Gruzije, Poljske, Ukrajine i Evropskim revizorskim sudom.

Delegaciju DRI činili su vrhovni državni revizor u Sektoru broj 1 Danimir Vulinović, državni revizor Željko Krstić i viši savetnik u reviziji Milica Milić.

EUROSAI Radnom grupom za reviziju sredstava dodeljenih za nepogode i katastrofe predsedava Računovodstvena komora Ukrajine. Institucija je od avgusta 2014. godine članica ove EUROSAI Radne grupe. Misija Radne grupe je da ojača saradnju u oblasti razvoja revizije, koordiniranju napora evropskih država u upravljanju merama za sprečavanje i eliminisanje posledica prirodnih nepogoda i katastrofa.