Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

22. mart 2019. godina
Delegacija DRI učestvovala na okruglom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, učestvovala je na okrugom stolu „Prakse izveštavanja u cilju jačanja uticaja revizije“, održanom 20. i 21. marta 2019. godine u Parizu u organizaciji OECD/SIGMA.

Cilj skupa, koji je organizovan u okviru aktivnosti Mreže vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda, je bio razgovor o izazovima s kojima se suočavaju vrhovne revizorske institucije (VRI) u jačanju uticaja svog rada, praćenju sprovođenja preporuka i izradi pravih izveštaja u pravo vreme. Povećanje efikasnosti izveštavanja je dugoročni cilj većine VRI, koje prepoznaju da je visokokvalitetno izveštavanje ključno za izgradnju poverenja u integritet i objektivnost institucija.

Dr Pejović je učesnicima okruglog stola predstavio nedavna iskustva Državne revizorske institucije u predstavljanju izveštaja o reviziji relevantnim zainteresovanim stranama na centralnom i lokalnom nivou radi povećanja njihovog uticaja. On je predstavio i metodologiju za merenje efekata revizije svrsishodnosti poslovanja koju je Institucija razvila sa partnerima.

Učesnici su razmatrali i diskutovali teme poput unapređenja kvaliteta izveštavanja i merenja učinka, blagovremenosti i relevantnosti izveštaja o reviziji, usmeravanja izveštaja i informacija ka pravim korisnicima i publikama, a predstavljeni su i rezultati istraživanja – ankete o praksama izveštavanja koju su zajednički sprovele Državna revizorska institucija Crne Gore i SIGMA.

Pored predsednika dr Duška Pejovića, delegaciju DRI činile su i vrhovni državni revizor u Sektoru broj 3 Snežana Trnjaković i načelnica Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić.

Okruglom stolu, pored delegacije DRI, su prisustvovali i predstavnici Evropskog revizorskog suda i vrhovnih revizorskih institucija Švedske, Francuske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Albanije i Turske.

U okviru radne posete, predstavnici DRI učestvovali su i na drugom godišnjem sastanku „Revizorske alijanse” koji je 22. marta održan u sedištu OECD-a. Revizorska alijansa predstavlja jedinstveni forum za interne i eksterne revizore javnog sektora i služi razmeni uvida i stručnih znanja o praksama revizije. Alijansa teži umrežavanju revizora, stvaranju prostora za razmenu najboljih praksi i prevazilaženje izazova u reviziji javnog sektora, kao i olakšavanju institucionalnih partnerstava u duhu međusobnog učenja i ciljane saradnje.