Demanti DRI povodom izjava Mile Popović, predsednice GO Stranke slobode i pravde - za potpisivanje ugovora za kupovinu autobusa preko lizinga GSP „Beograd“ nadležna Kancelarija za javne nabavke

17. novembar 2021. godina
Demanti DRI povodom izjava Mile Popović, predsednice GO Stranke slobode i pravde - za potpisivanje ugovora za kupovinu autobusa preko lizinga GSP „Beograd“ nadležna Kancelarija za javne nabavke

Državna revizorske institucija (DRI) demantuje deo teksta objavljenog u Dnevnom listu „Politika“ u sredu, 17. novembra 2021. godine u vezi sa izjavama Mile Popović, predsednice Gradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) i ugovora koji je GSP „Beograd“ potpisao za kupovinu 100 zglobnih autobusa preko lizinga. U pomenutom tekstu pod naslovom „Kupovina novih autobusa – ušteda ili preplaćivanje“ Mila Popović navodi da je GSP „Beograd“ potpisao štetan ugovor za kupovinu autobusa preko lizinga i da tim povodom „institucije kojima su podneli inicijative za zaštitu i to Pravobranilac, Komisija za javne nabavke i Državna revizorska institucija drže oči zatvorene“.

U cilju objektivnog informisanja javnosti, ističemo da je DRI 24. decembra 2020. godine donela Program revizije za 2021. godinu. Dakle, DRI sprovodi revizije u tekućoj godini za prethodni period, na osnovu redovnog planiranja, a ne vanredno i po zahtevu bilo koga. Pošto se u objašnjenju SSP navodi da je ugovor zaključen ove godine, a kako DRI vrši reviziju za prethodni period, to znači da nismo ni u mogućnosti da sprovodimo reviziju u godini nastanka događaja, jer vršimo ex post revizije, po isteku kalendarske godine.

Ističemo, da nakon prijema inicijative za pokretanje postupka za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koju je SSP podnela DRI 24. avgusta 2021. godine u vezi sa postupkom navedene javne nabavke, 27. avgusta 2021. godine, DRI je pisanim putem obavestila SSP da, između ostalog, monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama sprovodi Kancelarija za javne nabavke.

Takođe, u cilju objektivnog informisanja javnosti, napominjemo da se novinar Dnevnog lista „Politika“, povodom pisanja pomenutog teksta, nije obraćao Državnoj revizorskoj instituciji.

U skladu sa pozitivnim propisima zahtevamo od dnevnog lista „Politika“ da objavi demanti DRI.