Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

21. januar 2019. godina
Demanti DRI povodom vesti o reviziji RTS-a

Državna revizorska institucija (DRI) demantuje informaciju koju su objavili mediji da će „Na poziv Upravnog odbora RTS-a Državna revizorska komisija kontrolisati javne nabavke, zarade i honorare u toj medijskoj kući …“.

Prilikom donošenja Programa revizije DRI za 2019. godinu, na 16. sednici Saveta održanoj 26. decembra 2018. godine, o čemu je DRI izdala saopštenje za javnost, Savet DRI je doneo odluku o subjektima revizije za 2019. godinu na osnovu određenih, jasno definisanih kriterijuma koji su deo metodologije revizije. U toku svake godine DRI primi mnogo zahteva od fizičkih lica, pravnih lica, udruženja, državnih organa i drugih, za sprovođenje revizije, pa je moguće da se nekada podudari zahtev sa odlukom o subjektu revizije. To ne daje za pravo nikome da tvrdi da je na njegov zahtev odlučeno o reviziji.

Odluka da RTS bude subjekt revizije u 2019. godinu predstavlja deo usvojenog Programa revizije za 2019. godinu,a nije rezultat dopisa koji je Upravni odbor RTS-a uputio DRI u kojem je traženo da se sprovede kontrola poslovanja javnog medijskog servisa.

DRI samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu početka i trajanja revizije, odnosno DRI samostalno planira, sprovodi i izveštava o izvršenoj reviziji, prema Ustavu Republike Srbije i Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji.

Takođe, DRI demantuje informaciju da je „generalni državni revizor, dr Duško Pejović doneo odluku da Državna revizorska komisija od 14. januara do 15. novembra 2019. godine sprovede reviziju pravilnosti poslovanja RTS-a tokom 2018. godine“. Državna revizorska institucija sprovešće reviziju pravilnosti poslovanja RTS–a u navedenom periodu za 2018. godinu na osnovu odluke Saveta, kao najvišeg organa DRI, a Zaključak o sprovođenju revizije potpisao je generalni državni revizor u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.