Dogovor o obnavljanju Sporazuma o saradnji vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Ruske Federacije

28. avgust 2019. godina
Dogovor o obnavljanju Sporazuma o saradnji vrhovnih revizorskih institucija Republike Srbije i Ruske Federacije

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas u Moskvi sa predsednikom Računovodstvene komore Ruske Federacije Aleksejem Kudrinom.

Glavna tema sastanka bila je priprema 23. Kongresa INTOSAI koji će biti održan septembra ove godine u Moskvi. „Za manje od mesec dana, bićemo domaćin 23. Kongresa INTOSAI. Za nas je velika čast i značajan događaj na kom će se ovlašćenja za trogodišnje upravljanje ovom najvećom revizorskom organizacijom preneti na Računovodstvenu komoru Ruske Federacije. Priprema Kongresa je sada ključna oblast našeg rada. Cilj nam je razvijanje novih ideja, želimo da se novi izazovi današnjice što više uvažavaju u radu vrhovnih revizorskih institucija“, izjavio je predsednik Kudrin.

„Svaki naš susret služi jačanju profesionalnih i prijateljskih odnosa između Računovodstvene komore Ruske Federacije i Državne revizorske institucije Republike Srbije i daje podsticaj razvoju konstruktivne saradnje između naših vrhovnih revizorskih institucija“, istakao je dr Pejović tokom susreta dva predsednika.

Aleksej Kudrin takođe je primetio aktivno učešće Državne revizorske institucije Republike Srbije u radu Kongresa. „Veoma smo zadovoljni što je srpska delegacija najavila učešće u svim temama otvorenih diskusija. Vaše interesovanje još jednom potvrđuje tačnost odabranog formata i tema za diskusiju u krugu naše „revizorske porodice“, naglasio je Kudrin.

Na osnovu dnevnog reda predstojećeg Kongresa, strane su razmenile mišljenja o ulozi VRI u savremenom svetu, podelile svoja iskustva u vezi sa primenom novih tehnika i pristupa sprovođenju državne revizije.

Aleksej Kudrin rekao je kolegi o procesima transformacije koji se odvijaju u aktivnostima Računovodstvene komore Ruske Federacije. „U skladu sa novom Strategijom razvoja koju smo usvojili u avgustu prošle godine, danas se Računovodstvena komora vidi prvenstveno kao strateški partner i „spoljni konsultant “ organa vlasti. Postepeno se udaljavamo od tradicionalne uloge „kritičara“ i pokušavamo da zauzmemo proaktivan stav pružajući Vladi zajedno sa izveštajima revizije i preporuke za rešavanje sistemskih problema. S tim u vezi, posebno bi nas zanimalo vaše iskustvo u kreiranju sistema za sprovođenje preporuka vrhovnih revizorskih institucija. Radujemo se što ćemo detaljno razgovarati o ovoj temi u okviru planiranog seminara o razmeni iskustava“, najavio je predsednik Kudrin.

„Aktivnosti Državne revizorkse institucije u narednom periodu biće usmerene ka daljem, kontinuiranom unapređenju postupaka revizije, upravljanju ljudskim resursima i jačanju uticaja Državne revizorske institucije kroz unapređenje sistemskog praćenja sporovođenja preporuka i komunikaciju, što je u skladu i sa novim Strateškim planom usvojenim decembra 2018. godine, koji je usredsređen na unapređenje upravljanja učinkom i povećanje uticaja Državne revizorske institucije kao održive zrele organizacije. Biće nam zadovoljsto da zajednički i kontinuirano razmatrano nove načine za unapređenje našeg rada“, napomenuo je predsednik Pejović.

Nakon sastanka, strane su se složile da nastave razmenu iskustava i informacija o svim relevantnim pitanjima razvoja eksterne državne revizije, kao i da potpišu obnovljeni Sporazum o saradnji koji će uzeti u obzir sve trenutne trendove u oblasti državne revizije.