Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu

15. jun 2021. godina
Dr Pejović predstavio članovima Odbora za finansije Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu

Državna revizorska institucija je tokom 2020. godine u finansijskim izveštajima kod subjekata revizije utvrdila greške u iznosu od 376 milijardi dinara, kao i nepravilnosti u poslovanju u iznosu od 130 milijardi dinara, izjavio je dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor na današnjoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.

Na sednici Odbora održanoj van sedišta Skupštine, u Aranđelovcu, obrazlažući Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu dr Pejović je naglasio da je tokom 2020. godine DRI sačinila 254 izveštaja o reviziji, kao i 235 poslerevizionih izveštaja.

Što se tiče finansijskog upravljanja i kontrole utvrdili smo da kod 95 od 173 subjekta postoje nedostaci u sistemu internih kontrola, odnosno kod 55 odsto subjekata, rekao je dr Pejović i dodao da interna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način kod 53 odsto subjekata.

Nakon rasprave, Odbor je utvrdio Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2020. godinu, i uputio ga Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

Dr Pejović je na sednici Odbora predstavio i Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Opštine Aranđelovac za 2017. godinu u delu koji se odnosi na preuzimanje obaveza iznad odobrenih aproprijacija, sprovođenje postupaka javnih nabavki i rashode za zaposlene, kao i izveštaje o reviziji subjekata kod kojih je DRI sprovela revizije, a koji se nalaze na teritoriji Opštine Aranđelovac - Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Bukulja, Aranđelovac za 2018. godinu u delu koji se odnosi na obračun i isplatu zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda, javne nabavke i potraživanja; Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, u delu koji se odnosi na uvećanje plata zaposlenih od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i javne nabavke u periodu od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2019. godine i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Zdravstvenog centra Aranđelovac za 2019. godinu.

Tokom sednice Odbora, održana je i sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektora broj 2 i Sektora broj 4. Izveštaje su podneli vrhovni državni revizori Stojanka Milovanović i Dragan Golubović. Nakon razmatranja izveštaja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se predlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da se održavanjem sednica Odbora sa ovakvim dnevnim redom ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Vladinim Programom reforme upravljanja javnim finansijama – da Odbor razmatra izveštaje DRI pojedinačnih korisnika javnih sredstava.

Predsednik Opštine Aranđelovac Bojan Radović je istakao da ova opština već godinama uspešno sarađuje sa DRI čije preporuke i mere doprinose uspešnom radu i poslovanju lokalnih samouprava. On je naveo da je opština pri kraju uvođenja finansijskog upravljanja i kontrole, što će doprineti podizanju svesti zaposlenih i građana o važnosti kontrole trošenja javnih sredstava.

Sednici Odbora prisustvovali su i predstavnici organizacije „Transparentnost Srbija“ Nemanja Nenadić i Miloš Đorđević.

Sednica odbora van sedišta Narodne skupštine održana je iz projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“, koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.