Dr Pejović: Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji

01. novembar 2019. godina
Dr Pejović: Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji

Grad Čačak može biti primer dobre prakse drugim gradovima i opštinama kako se sastavljaju finansijski izveštaji, rekao je predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović.

On je na 91. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj u Čačku naglasio da je DRI drugi put u protekle tri godine sprovela reviziju finansijskih izveštaja ovog grada koja je specifična, jer je urađena i po standardima i prema budžetskom kalendaru.

Predstavljajući nalaze iz Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Čačka za 2018. godinu, dr Pejović je naglasio da se greške u finansijskim izveštajima odnose na pogrešne ekonomske klasifikacije, što nije direktno uticalo na utvrđivanje rezultata poslovanja.

Uz problem koji je prisutan u celoj Srbiji, a odnosi se na imovinu, koja i ovde opterećuje finansijske izveštaje, sve drugo je dobro urađeno, rekao je dr Pejović.

Prema njegovim rečima, finansijski izveštaji Grada Čačka su ocenjeni sa rezervom zbog bilansa stanja.

Ono što opterećuje bilans stanja jeste imovina, jer je iskazana prema korisnicima, a ne prema vlasnicima. Taj postupak evidentiranja imovine kod vlasnika je već otpočeo, tako da ćemo u sledećem izveštaju, ako se nešto ne dogodi, imati i pozitivan izveštaj za Grad Čačak, poručio je dr Pejović.

On je istakao da su državni revizori utvrdili da ove godine postoji napredak u lokalnim samoupravama u vezi sa trošenjem javnih sredstava i da je dato 11 pozitivnih ocena.

Državna revizorska institucija će svake godine, kako je najavio, revidirati 220 milijardi dinara na lokalnom nivou.

Bilo na lokalnom ili centralnom nivou, 70 odsto izvršenja budžeta predstavlja obavezu Državne revizorske institucije da revidira tog subjekta, što je u skladu sa našom metodologijom rada, rekao je dr Pejović.

Generalni državni revizor je članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo i skraćeni izveštaj koji se odnosi na završne račune budžeta Republike Srbije od 2002. do 2007. godine kada je Vlada dostavljala Parlamentu predloge završnih računa, ali o kojima Skupština nikada nije raspravljala.

Poslednji završni račun usvojen je u Narodnoj skupštini u decembru 2002. godine i odnosio se na 2001. godinu. Tada je, sticajem okolnosti, usvojen i Završni račun za 2002. godinu. Završni račun za 2002. do 2007. godine nisu usvajani u Parlamentu, rekao je dr Pejović i dodao da DRI u tom periodu nije ni postojala tako da je tek 2009. godine objavljen prvi izveštaj o reviziji Završnog računa budžeta Republike Srbije za 2008. godinu.

U završnim računima za 2002, 2003. i 2004. godinu u bilansu stanja nije iskazana nefinansijsk imovina, dok su u završnim računima za 2005, 2006. i 2007. godinu iskazana samo osnovna sredstva i to ne u punom obimu, rekao je dr Pejović.

Jedna od novina, kako je dodao, je što ove godine Državna revizorska institucija prvi put revidira konsolidovan izveštaj na nivou države. Ovaj izveštaj obuhvata podatke i informacije o Završnom računu budžeta Republike Srbije, uvećane za konsolidovani izveštaj Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, zatim za finansijske izveštaje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Fonda za osiguranje vojnih osiguranika i Nacionalne službe za zapošljavanje, i uvećan za konsolidovane finansijske izveštaje jedinica lokalnih samouprava.

Nacrt ovog izveštaja je završen i upućen Ministarstvu finansija, rekao je dr Pejović i dodao da će konsolidovani izveštaj sadržati podatke, između ostalog, o tome koliko je vrednost nefinansijke imovine, obaveza, rashoda i izdataka Republike Srbije.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije dr Aleksandra Tomić je naglasila da Odbor održava sednice van sedišta u gradovima koji su, na osnovu izveštaja DRI, na odgovoran način i u skladu sa međunarodnim standardima sređivali svoje finansije.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je istakao da je ovaj grad sproveo sve preporuke i otklonio nepravilnosti na koje je ukazala Državna revizorska institucija.

Idemo ka rešavanjima problema koji su prisutni decenijama. U zakonskom roku smo otklonili nedostatke i dostavili odazivni izveštaj Državnoj revizorskoj instituciji, rekao je Todorović.

Članovi Odbora dali su saglasnost na Predlog finansijskog plana DRI za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Održavanje sednice Odbora za finansije van sedišta je podržao projekat „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“ koji sprovode Program Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNDP) i Narodna skupština.