Dr Pejović: Jačanje internih kontrola doprinosi boljem poslovanju

15. septembar 2021. godina
Dr Pejović: Jačanje internih kontrola doprinosi boljem poslovanju

Generalni državni revizor dr Duško Pejović, na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj van sedišta Narodne skupštine, u Vrnjačkoj Banji, predstavio je Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Opštine Vrnjačka Banja za 2019. godinu. Informisao je prisutne članove Odbora i ostale da je na navedene izveštaje dato mišljenje sa rezervom. U izveštaju je za otkrivene greške i nepravilnosti dato 28 preporuka, od čega su 14 preporuka prvog prioriteta, devet preporuka drugog prioriteta i pet preporuka trećeg prioriteta. Predsednik opštine Vrnjačka Banja je na vreme dostavio Odazivni izveštaj u kome je iskazao mere koje je opština preduzela u cilju otklanjanja navedenih greški i nepravilnosti. Kako su uz odazivni izveštaj dostavljeni odgovarajući dokazi, isti je ocenjen kao istinit i verodostojan.

Generalni državni revizor dr Pejović je istakao da su uočene slabosti u sistemu internih kontrola i u vezi sa popisom imovine i obaveza opštine. Opština Vrnjačka Banja može biti primer dobre prakse, jer je u postupku revizije otklonila deo utvrđenih nepravilnosti i preduzela odgovarajuće mere u cilju poboljšanja efikasnosti internih kontrola.

U nastavku sednice, članovima Odbora predstavljeni su efekti dve revizije svrsishodnosti poslovanja koje su izvršene u 2017. godini. Dr Pejović je naglasio da efekti revizije predstavljaju koristi koje društvo dobija od sprovođenja revizija i otklanjanja utvrđenih nesvrsishodnosti. Institucija putem ovih revizija ukazuje na sistemske probleme i obavezuje subjekte revizije da ih otklone, kroz preporuke koje im daje. Efekte revizija svrsishodnosti poslovanja na temu: „Efikasnost i ekonomičnost primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda“ i „Opravdanost primene staža osiguranja sa uvećanim trajanjem za pojedina radna mesta, odnosno poslove“ predstavili su državni revizori Goran Čabarkapa i Natalija Paušić.

U daljem toku sednice, generalni državni revizor dr Duško Pejović članovima Odbora predstavio je i preporuke za izmene propisa za javna preduzeća, i to: Zakona o budžetu Republike Srbije; Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava; Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara; Zakona o izvršenju i obezbeđenju; i Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić naglasila je da se održavanjem sednica Odbora sa ovakvim dnevnim redom ispunjavaju obaveze Odbora predviđene Vladinim Programom reforme upravljanja javnim finansijama.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Djurović istakao je veliku profesionalnost u radu Institucije i ukazao na aktivnosti ove lokalne samouprave u otklanjanju nepravilnosti u proteklom periodu. On je istakao da eksterna revizija doprinosi boljem kvalitetu obavljanja poslova u domenu javnih finansija, jer se jačaju kompetencije svih koji učestvuju u lokalnoj samoupravi u obavljanju tog posla.

Sednici Odbora prisustvovali su i potpredsednica Institucije dr Bojana Mitrović i članice Saveta Institucije Nevenka Bojanić, Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović, predstavnici Opštine Vrnjačka Banja, predstavnici Skupštine opštine Vrnjačka Banja, kao i predstavnik organizacije „Transparetnost Srbija“.