Dr Pejović: Potrebno je da Grad Sremska Mitrovica uspostavi internu reviziju

05. april 2021. godina
Dr Pejović: Potrebno je da Grad Sremska Mitrovica uspostavi internu reviziju

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je na današnjoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Sremske Mitrovice za 2018. godinu.

Na sednici Odbora održanoj van sedišta Skupštine, u Sremskoj Mitrovici, dr Pejović je naglasio da je sprovođenje revizije pokazalo da ovaj grad nema uspostavljen sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

S obzirom na visinu budžeta, kao i broj direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, Grad Sremska Mitrovica trebalo bi da uspostavi službu za internu reviziju u kojoj bi bila zaposlena bar tri interna revizora, rekao je dr Pejović.

Po rečima dr Pejovića, Grad Sremska Mitrovica bi, u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, trebalo da pojača i aktivnosti na evidentiranju imovine čiji je vlasnik grad.

Od 20 preporuka koje su državni revizori dali Gradu Sremskoj Mitrovici, 18 preporuka je ispunjeno, dok je realizacija dve preporuke u toku. To je bio razlog zbog kog smo se opredelili da nam ovaj grad bude domaćin sednice, rekao je dr Pejović.

On je najavio da će sledeći postupak revizije Grada Sremske Mitrovice obuhvatiti, između ostalog, preporuke čija je realizacija u toku, kao i uspostavljanje interne revizije u ovom gradu.

Dr Pejović je na sednici Odbora predstavio i izveštaje o reviziji subjekata kod kojih je DRI sprovela revizije, a koji se nalaze na teritoriji Grada Sremske Mitrovice – Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas“ za 2020. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja VPD„Sava“ d.o.o. za 2020. godinu, Izveštaj o reviziji pravilnosti poslovanja VPD „Hidrosrem“, d.o.o. za 2019. godinu, kao i Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Opšte bolnice Sremska Mitrovica za 2019. godinu.

Govoreći o izveštajima o reviziji vodoprivrednih-privrednih društava (VPD), dr Pejović je upozorio da ova društva ne sprovode postupak javnih nabavki.

Po njegovim rečima, od 22 ovakva društva u Srbiji, DRI je sprovela revizije kod devet društava, a samo dva VPD sprovodila su postupak javnih nabavki.

Ostala VPD nabavljala su i plaćala robu i usluge, a nisu sprovodila nikakav postupak javnih nabavki, nemaju nijedan interni akt, niti su se obraćala Upravi za javne nabavke, rekao je dr Pejović i dodao da su revidirana VPD, bez primene Zakona o javnim nabavkama, potrošila 265 miliona dinara.

Tokom sednice Odbora, održana je i sednica Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama DRI, na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji Državne revizorske institucije – Sektora broj 1 i Sektora broj 3. Izveštaje su podneli vrhovni državni revizori Danimir Vulinović i Snežana Trnjaković. Nakon razmatranja izveštaja, Odbor je na predlog Pododbora prihvatio navedene sektorske izveštaje, kao i to da se predlozi zaključaka povodom razmatranja tih izveštaja utvrde na nekoj od narednih sednica Odbora.

Na sednici Odbora vrhovni državni revizor u Sektoru broj 2 Stojanka Milovanović predstavila je dve revizije svrsishodnosti poslovanja sa temom iz oblasti poljoprivrede „Efikasnost podsticaja u stočarstvu“ i „Podsticaji merama ruralnog razvoja“. Tom delu sednice prisustvovao je i predsednik Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Marijan Rističević.

Predsednica Odbora dr Aleksandra Tomić istakla je da se održavanjem sednica Odbora van sedišta ispunjavaju obaveze predviđene Vladinim Programom reforme upravljanja javnim finansijama – da Odbor razmatra izveštaje DRI.

Sednici Odbora prisustvovao je zamenik gradonačelnice Sremske Mitrovice Petar Samardžić, kao i predstavnici civilnog sektora – Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić i Ruralni centar „Sova“ Gospava Kalaba.

Sednice odbora van sedišta Narodne skupštine održavaju se uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine”.