Dr Pejović: Visokokvalitetne revizije pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora

20. maj 2021. godina
Dr Pejović: Visokokvalitetne revizije pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora

Državna revizorska institucija (DRI) je uložila značajne napore da obezbedi visokokvalitetne revizije koje pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora, rekao je danas dr Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor na četvrtom sastanku Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama.

Govoreći o jačanju spoljnog nadzora nad javnim finansijama na onlajn skupu koji je organizovalo Ministarstvo finansija i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), dr Pejović je naglasio da su aktivnosti u okviru Programa reforme upravljanja javnim finansijama usklađene sa Strateškim planom DRI.

U 2020. godini, po rečima dr Pejovića, DRI je izradila ukupno 254 revizorska izveštaja među kojima je i Izveštaj o reviziji Konsolidovanog izveštaja Republike Srbije za 2019. godinu.

DRI je u oktobru 2020. godine objavila na svom vebsajtu Registar preporuka za 2019. godinu. U revizijama, sprovedenim u 2019. godini, DRI je dala 1.970 preporuka i to 971 preporuku „prvog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku od 90 dana, 834 „drugog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku do godinu dana i 165 preporuka „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno do tri godine, istakao je dr Pejović. On je dodao da procenat izvršenja preporuka prvog prioriteta iznosi 87,53%, a da je procena da je izvršenje svih preporuka 75%.

Objavljivanjem preporuka svim zainteresovanim stranama je omogućeno da prate status svake preporuke date u svakoj vrsti revizije, svim subjektima, što će značiti afirmaciju onih subjekata koji sprovode preporuke i podstrek drugim subjektima da unaprede sprovođenje preporuka koje im je dala DRI, rekao je dr Pejović.

U 2020. godini postupanjem subjekata revizije po datim preporukama Državne revizorske institucije ostvareni su finansijski efekti u iznosu od 602,32 miliona dinara, efekti po osnovu usklađivanja poslovanja sa propisima za preko 996 miliona dinara i evidentiranje imovine i obaveza od preko 154 milijardi dinara, naglasio je generalni državni revizor.

Po rečima dr Pejovića, od 2019. godine, DRI na svom sajtu objavljuje i Odazivne izveštaje subjekata revizije, kao i Poslerevizione izveštaje iz kojih je vidljivo koji subjekti revizije su otklonili nepravilnosti ili nesvrsishodnosti, a koji to nisu učinili.

Kada je reč o obuhvatu javnih sredstava revizijom, DRI strateški planira revizije na osnovu višestrukih faktora rizika. Važeći priručnici za planiranje predviđaju da DRI obuhvati najmanje 70 procenata ukupnog izvršenja budžeta, rekao je dr Pejović i dodao da je u praksi, obuhvat u okviru revizije završnog računa za 2019. godinu bio 78,9%, a na opštem nivou države iznosio je 81%.

Generalni državni revizor najavio je poboljšanje efikasnosti i kvaliteta revizije uvođenjem softvera za upravljanje revizijama - AMS, kojim će DRI digitalizovati svoje procese.

Kompletna verzija softvera očekuje se juna ove godine, nakon čega će uslediti obuka za korišćenje softvera. Upotreba ovakvog softvera uticaće na novi, kvalitetniji i efikasniji način rada revizorskih službi, poručio je dr Pejović.

Podsećanja radi, u Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2020. godinu, je istaknuto da je DRI nastavila da povećava pokrivenost i kvalitet revizije javnih sredstava, najizraženije kroz povećanje broja revizija svrsishodnosti sprovedenih na godišnjem nivou. Podržava se i dalje unapređenje sprovođenja preporuka DRI od strane subjekata revizije.

Osim o jačanju spoljnog nadzora nad javnim finansijama, na sastanku je bilo reči i o unapređenju kapaciteta za budžetsko planiranje i upravljanje javnim investicijama, efikasnom prikupljanju i upravljanju budžetskim sredstvima, unapređenju budžetske discipline i transparentnijem korišćenju javnih sredstava.

Današnjem sastanku prisustvovali su članovi Radne grupe za pripremu i praćenje sprovođenja Programa, organizacije civilnog društva, predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao i predstavnici donatorske zajednice i međunarodnih finansijskih institucija.