Država nema evidenciju imovine, zato godinama gubi značajne prihode

17. jul 2015. godina
Država nema evidenciju imovine, zato godinama gubi značajne prihode

Na konferenciji za novinare Sretenović je naglasio da Republika Srbija propušta priliku da uveća prihode od raspolaganja nepokretnostima, jer korisnici te imovine ne primenjuju tržišne principe i ne sprovode neophodne mere.

Dvadeset godina neuspostavljanja evidencije i nepostojanja kontrole nad raspolaganjem nepokretnostima Republike Srbije dovelo je do propuštanja prilike za uvećanje prihoda, rekao je Sretenović.

U evidenciji Republičke direkcije za imovinu (RDI) uneto je ukupno 551.946 jedinica, što ne znači da je popisano toliko nepokretnosti, jer je utvrđeno da su neke nepokretnosti više puta evidentirane, objasnio je Sretenović.

Tako za zgradu Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici 22-26 postoji 31 unos u evidenciji, a za zgradu Ministarstva finansija 11 unosa

Svetlana Toma Anokić, vrhovni državni revizor u Sektoru za reviziju svrsishodnosti poslovanja, naglasila je da je ukupna površina popisanih nepokretnosti blizu sedam milijardi kvadratnih metara, a knjigovodstvena vrednost te imovine je 683 milijarde dinara.

Ta vrednost nepokretnosti u državnom vlasništvu je nerealna jer je svega za 20 odsto tih nepokretnosti upisana revalorizovana vrednost, rekla je Toma Anokić.

Ona je dodala da država od poslovnog zakupa ili korišćenja imovine u svom vlasništvu prikuplja mnogo manje novca nego što bi mogla, da to radi po tržišnim cenama.

Toma Anokić je navela primer da su po podacima Uprave za trezor u 2013. godini prihodi od zakupa i korišćenja državne imovine bili šest milijardi dinara, od čega je samo 852 miliona dinara uplaćeno u budžet, a ostali iznos je na računima korisnika tih nepokretnosti.

Na konferenciji je rečeno da korisnici nepokretnosti ne primenjuju tržišne cene prilikom raspolaganja nepokretnostima, ne preduzimaju odgovarajuće mere za naplatu potraživanja po osnovu izdavanja u zakup, ne obaveštavaju Republičku direkciju za imovinu o slobodnom prostoru, kao i to da daju nepokretnosti u svojini Republike Srbije u zakup bez pravnog osnova.

Državna revizorska institucija preporučila je Vladi Srbije da preduzme aktivnosti za izradu strategije i plana upravljanja i raspolaganja nepokretnostima, da naloži Ministarstvu finansija da normativno uredi način i rokove sprovođenja popisa za korisnike budžetskih sredstava, zatim da zaduži organ koji će izvršiti popis nepokretnosti u svojini RS neposrednim uvidom. Takođe, Institucija je preporučila Vladi da zaduži Republički geodetski zavod i Republičku direkciju za imovinu da uspostave efikasnu koordinaciju, naročito u vezi sa podacima o pravu svojine, pravu korišćenja, podacima o nepokretnostima, koji prethode i neophodni su za upis u jedinstvenu evidenciju nepokretnosti u svojini RS.

Državna revizorska institucija preporučila je RDI da uspostavi u potpunosti nadležnost nad praćenjem raspolaganja nepokretnostima u svojini države, analizira stanje, način korišćenja i sprovede mere zaštite, zatim, da utvrdi broj korisnika nepokretnosti u svojini RS i obezbedi evidenciju po korisnicima nepokretnosti, zatim da utvrdi kriterijume na osnovu kojih vrši analizu i dodelu nepokretnosti. Institucija je preporučila RDI da nepokretnosti stečene u svojinu RS evidentira u svojim poslovnim knjigama u cilju praćenja stanja i kretanja i da inicira otvaranje posebnog računa javnih prihoda od davanja u zakup, na korišćenja i naknadom i otuđenja nepokretnosti koji bi RDI omogućio uvid u ukupne prihode i primanja od nepokretnosti u svojini RS.

Postupci revizije su sprovedeni u periodu od aprila 2014. do juna 2015. godine.

Pre održavanja pres konferencije Radoslav Sretenović je predstavio ključne poruke, zaključke i nalaze revizije članoviam Odbora za republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predsednik Odbora Veroljub Arsić je ukazao da će Odbor na nekoj od narednih sednica zauzeti stavove i predložiti određene preporuke i mere povodom razmatranja Izveštaja o reviziji svrsishodnosti na temu: „Raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srbije“, o čemu će podneti izveštaj Narodnoj skupštini.