Državna revizorska institucija - ključna karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi

24. septembar 2021. godina
Državna revizorska institucija - ključna karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi

Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor u Sektoru broj 5 predstavio je članovima Odbora za reviziju i Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske iskustva Državne revizorske institucije u saradnji sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije tokom dvodnevnog seminara održanog 23. i 24. septembra 2021. godine u Tesliću. Cilj skupa je bio da članovi nadležnih odbora dobiju relevantne informacije o procesu revizije javnog sektora, od planiranja revizije do objavljivanja izveštaja o reviziji, od predstavnika Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Državna revizorska institucija predstavlja jednu od ključnih karika u sistemu finansijske odgovornosti u državi, jer brine da se javnim sredstvima i imovinom upravlja na finansijski stabilan način i u skladu sa odlukama i namerama Narodne skupštine, rekao je Gavrilović.

Kako je naglasio, najvažnija zainteresovana strana DRI je telo kome ona podnosi svoje izveštaje, a to je Narodna skupština.

Kroz izveštaje o reviziji DRI daje Vladi i drugim državnim organima preporuke za unapređenje funkcionisanja javnog sektora, dok Narodna skupština ima ulogu da prati i obezbeđuje sprovođenje preporuka iz izveštaja o reviziji, naglasio je Gavrilović.

On je podsetio da je 2015. godine obrazovan Pododbor za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije, kao i da su iste godine Državna revizorska institucija i Odbor za finansije potpisali Memorandum o saradnji , kojim su utvrđeni detalji međusobne saradnje.

Na skupu je, osim iskustva koje Državna revizorska institucija ima u saradnji sa Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije bilo reči, između ostalog, o osnovnim komponentama finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije svrsishodnosti poslovanja, izveštajima o reviziji,dometima i ograničenjima rada Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske.

Dvodnevni seminar organizovalo je Udruženje Centri civilnih inicijativa koje uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini sprovodi projekat „Svrsishodnija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“.