Državna revizorska institucija 177 godina brine o javnim sredstvima

26. jul 2021. godina
Državna revizorska institucija 177 godina brine o javnim sredstvima

Državna revizorska institucija, najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, 177 godina brine o javnim sredstvima. Svakog 26. jula, obeležava svoj dan osnivanja, jer je tog dana 1844. godine osnovana Glavna kontrola - preteča današnje Državne revizorske institucije.

Te godine tadašnji računoispitatelji u ministarstvima i drugim javnim ustanovama tadašnje Kneževine Srbije počeli su revnosno da paze na svaku paru iz državne kase. Baš kao i tada, tako i danas državni revizori brinu o svakom dinaru potrošenom iz budžeta Republike Srbije.

Iako su se nazivi institucije menjali, a društvene okolnosti bivale različite,cilj je uvek bio isti – štititi interese države.

Danas DRI sprovodi reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i po ugledu na moderne vrhovne revizorske institucije značajno je pojačala najsavremeniju vrstu revizije – reviziju svrsishodnosti poslovanja.

DRI sprovodi revizije u skladu sa međunarodnim standardima revizije, članica je međunarodnih organizacija u oblasti eksterne revizije i aktivno učestvuje u njihovom radu.

Od DRI se dosta očekuje – da jača odgovornost, transparentnost i integritet državnih organa i entiteta u javnom sektoru, kao i da Narodnu skupštinu i celokupnu javnost obaveštava kako se troši novac poreskih obveznika, kaže dr Duško Pejović, generalni državni revizor i predsednik DRI.

DRI je uložila značajne napore da obezbedi visokokvalitetne revizije koje pozitivno utiču na funkcionisanje javnog sektora. Da je DRI na dobrom putu pokazuje i procenat izvršenja preporuka koji za preporuke prvog prioriteta iznosi 87,53 odsto, dok je procenat izvršenja svih preporuka 75 odsto.

DRI je danas prepoznatljiva, transparentna i pouzdana institucija koja pruža kvalitetne revizorske usluge usklađene sa međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija. Radi u interesu poreskih obveznika i pomaže naciji da domaćinski troši novac! Samo na taj način može da doprinese stabilnom finansijskom upravljanju i opštoj odgovornosti svih korisnika u okviru javne potrošnje.

„Dobar finansijski nadzor ne može nikada biti preskup“, govorili su osnivači Glavne kontrole. Da je ovaj iskaz tačan pokazuju i današnji rezultati DRI jer se svaki dinar uložen u njen rad višestruko vraća uštedama u budžetu, poručuje dr Pejović.