Državna revizorska institucija demantuje da je javni dug Republike Srbije 62 odsto

13. januar 2021. godina
Državna revizorska institucija demantuje da je javni dug Republike Srbije 62 odsto

Državna revizorska institucija demantuje navode u tekstovima koje su objavili određeni mediji da „javni dug Srbije iznosi 62 odsto bruto domaćeg proizvoda“, kao da je to sadašnja visina javnog duga, jer izjava dr Duška Pejovića, predsednika DRI i generalnog državnog revizora nije preneta u celosti.

Radi potpunog i istinitog izveštavanja, u celosti prenosimo izjavu dr Pejovića tokom jučerašnje konferencije za medije na kojoj su, između ostalog, predstavljeni nalazi u revizijama finansijskih izveštaja sadržani u Izveštaju o radu DRI za 2019. godinu.

„Javni dug Republike Srbije je pravilno iskazan. Na kraju 2017. godine je bio 62,5 odsto u odnosu na bruto društveni proizvod. A učešće duga opšteg nivoa države, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, je ovaj iznos, ali on po Zakonu bi trebalo da bude do 45 odsto. Ali se vidi da je 2018. godine smanjen na 54,5 odsto. A mi smo utvrdili da to kako je iskazano, je pravilno iskazano, kako je prikazano na slajdu“.