Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

28. februar 2019. godina
Državna revizorska institucija na zajedničkoj sednici odbora Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske nadležnih za finansije i za reviziju

Delegacija Državne revizorske institucije, na čelu sa predsednikom i generalnim državnim revizorom dr Duškom Pejovićem, prisustvovala je zajedničkoj sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavaNarodne skupštine Republike Srbije i Odbora za finansije i budžet i Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske održanoj u Banja Luci, 27. i 28. februara 2019. godine. Zajednička sednica održana je u skladu sa Protokolom o saradnji Narodne skupštine Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske.

Dr Pejović je na sednici održanoj 27. februara, a na kojoj je razmatrano pitanje odnosa vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata, odnosno nadležnih odbora, naglasio da je za kontrolu trošenja javnih sredstava neophodna efikasna saradnja parlamenata i revizora koji su u obavezi da skupštinskim odborima dostavljaju revizorske izveštaje u skladu sa standardima izveštavanja revizije.

On je narodnim poslanicima predstavio rad i organizaciju Institucije na čijem je čelu.

Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić predstavio je organizaciju i rad Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Na sednici je istaknuto da je neophodno intenzivirati saradnju i razmenu informacija i iskustava u radu nadležnih skupštinskih odbora i pokrenuti zajedničke inicijative koje bi dovele do unapređenja mehanizma parlamentarne kontrole trošenja javnih sredstava. Naglašeno je i da je saradnja parlamentarnih odbora i nadležnih revizorskih institucija neophodna radi uspostavljanja svrsishodne, sistematske i efikasne kontrole trošenja javnih sredstava.

Tokom nastavka zajedničke sednice 28. februara, pokrenuta je inicijativa za potpisivanje Protokola o saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstavaNarodne skupštine Republike Srbije i Odbora za finansije i budžet i Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske .

Cilj ove inicijative, koju su jednoglasno podržali članovi odbora parlamenata Republike Srbije i Republike Srpske, je intenziviranje međusobne saradnje revizorskih institucija i skupštinskih odbora radi unapređenja kontrole trošenja javnih sredstava, a kroz razmenu informacija, iskustava i dobre prakse.

Očekuje se da navedeni protokol bude potpisan na nekoj od narednih zajedničkih sednica parlamentarnih odbora sa predstavnicima vrhovnih revizorskih institucija.

Takođe, učesnici zajedničke sednice razmatrali su rad nadležnih skupštinskih odbora u sprovođenju parlamentarnog nadzora nad radom nezavisnih državnih organa, organizacija i tela. Na sednici je bilo reči i o mehanizmima unapređenja parlamentarnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava kroz uspostavljanje prakse javnih slušanja i parlamentarne budžetske kancelarije, a ukazano je i na značaj Portala za nadzor nad javnim finansijama koji je na raspolaganju članovima nadležnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Delegaciju Državne revizorske institucije, osim predsednika i generalnog državnog revizora, dr Duška Pejovića, činili su članovi Saveta Ljiljana Dimitrijević i Marijana Simović, sekretar Institucije Milena Milinković i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose s javnošću Iva Vasilić Miljić.

Sednici, kojom su predsedavale Željka Stojičić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsednik Odbora za finansije i budžet i dr Aleksandra Tomić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine Republike Srbije, osim predstavnika Državne revizorske institucije Republike Srbije, prisustvovali su i predstavnici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, koje je predvodio glavni revizor Jovo Radukić, kao i predsednik Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske Tomica Stojanović.

Delegacija Državne revizorske institucije i članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava boravili su 27. i 28. februara u studijskoj poseti Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Organizaciju posete podržali su UNDP projekti „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine“ i “Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama”.