Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

04. jul 2019. godina
Državna revizorska institucija objavila prve poslerevizione izveštaje

Državna revizorska institucija objavila je danas na svom vebsajtu prve poslerevizione izveštaje od početka rada Institucije. Objavili smo tridesetak poslerevizionih izveštaja od 170 koliko je spremno, dok će do kraja godine biti objavljeno ukupno 204 poslereviziona izveštaja, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejovići dodao da se poslerevizioni izveštaji odnose na revizije sprovedene tokom 2018. godine.

Mi ćemo kroz poslerevizione izveštaje otkriti koji subjekti revizije su otklonili nepravilnosti ili nesvrsishodnosti, a koji to nisu učinili. Sve zainteresovane strane će biti u situaciji da prate kako se ponaša subjekt revizije, da li je odgovoran u smislu otklanjanja nepravilnosti i kako to revizor ocenjuje, poručio je dr Pejović.

U 2018. godini šest subjekata je kršilo obavezu dobrog poslovanja zbog čega je DRI uputila zahtev za preduzimanje mera iz naše nadležnosti. Reč je o Gradu Valjevu, Turističkoj organizaciji Opštine Lučani, Centru za kulturu i sport Opštine Lučani, Opštini Preševo, Domu kulture Opštine Preševo, Predškolskoj ustanovi Opštine Preševo, rekao je dr Pejović.

On je dodao da je kod tri subjekta revizije zabeleženo teže kršenje obaveze dobrog poslovanja i da je reč o apotekama Bor i Šabac i Opštini Lučani.

U ovim slučajevima DRI je podnela zahtev za razrešenje odgovornih lica, rekao je dr Pejović.

Što se tiče preporuka koje je DRI dala subjektima revizije tokom revizija sprovedenih u 2018. godini, generalni državni revizor je naglasio da je DRI dala 2130 preporuka od čega 1147 preporuka „prvog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku od 90 dana, 844 „drugog prioriteta“ koje se moraju sprovesti u roku od godinu dana i 139 preporuka „trećeg prioriteta“ za čije je sprovođenje potrebno više od godinu dana.

U prošloj godini sprovedeno je 89,4 odsto preporuka, 10 odsto je u toku i 0,6 odsto nije realizovano. U okviru proseka od 89,4 odsto, državni organi otklonili su 96 odsto preporuka, jedinice lokalne samouprave 89 odsto, javna preduzeća 86, a najslabiji prosek u sprovođenju preporuka imaju zdarvstvene ustanove – 83 odsto, istakao je dr Pejović.

Poslerevizioni izveštaji sadrže nepravilnosti/nesvrsishodnosti koje su obelodanjene u izveštajima o reviziji i za koje se od subjekta revizije zahteva da preduzme mere ispravljenja, opis mere ispravljenja sa navednim dokazima, ocenu svake opisane mere ispravljenja, kao i mišljenje o tome da li su mere za ispravljanje stanja, iskazane u odazivnom izveštaju subjekta, zadovoljavajuće. Ukoliko subjekt revizije određene nepravilnosti ili nesvrsishodnosti nije otklonio na zadovoljavajući način, poslerevizioni izveštaji sadrže i dve dodatne tačke – vrednovanje nezadovoljavajuće otklonjenih nepravilnosti, kao i zaključak o kršenju, odnosno težem kršenju obaveze dobrog poslovanja.

Poslerevizonim izveštajima možete pristupiti putem izborom podmenija „poslerevizioni izveštaji“ u okviru menija „revizije“ ili putem sledećeg linka:

https://www.dri.rs/revizije/poslerevizioni-izveštaji.441.html

Objavljivanje poslerevizionih izveštaja predstavlja dodatni korak ka povećanju transparentnosti u trošenju javnih sredstava.