Državna revizorska institucija uručila političkim strankama nacrte izveštaja o reviziji

14. oktobar 2015. godina
Državna revizorska institucija uručila političkim strankama nacrte izveštaja o reviziji

Državna revizorska institucija je uručila juče Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci nacrte izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Nacrti izveštaja o reviziji su poverljivi.

Stranke imaju pravo da ulože prigovor na nacrt izveštaja o reviziji u roku od 15 dana.

Ukoliko bude prigovora, Institucija će održati raščišćavajuće sastanke sa predstavnicima stranaka, što praktikuje i sa ostalim subjektima revizije, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor.

Nakon nacrta, Institucija će strankama uručiti predloge, a onda, krajem novembra, i konačne izveštaje o reviziji.

Do objavljivanja konačnih izveštaja o reviziji, Državna revizorska institucija neće saopštavati nalaze iz izveštaja, jer su i nacrt i predlog izveštaja poverljivi.

Državna revizorska institucija, na osnovu Programa revizije za 2015. godinu, započela je početkom juna sprovođenje revizije ove tri političke stranke.