Državna revizorska institucija uručila političkim strankama predloge izveštaja o reviziji

13. novembar 2015. godina
Državna revizorska institucija uručila političkim strankama predloge izveštaja o reviziji

Državna revizorska institucija uručila je danas Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci predlogeizveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Stranke imaju pravo da ulože prigovor na predlogizveštaja o reviziji u roku od 15 dana. O prigovorima će odlučivati Savet Državne revizorske institucije.

Nakon prigovora Socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke na nacrt izveštaja o reviziji, Institucija je održala raščišćavajuće sastanke sa predstavnicima ove dve političke stranke, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor.

Nakon predloga, Institucija će krajem novembra strankama uručiti konačne izveštaje o reviziji.

Državna revizorska institucija neće saopštavati nalaze iz izveštaja, jer su i nacrt i predlog izveštaja poverljivi.

Na osnovu Programa revizije za 2015. godinu, Državna revizorska institucija započela je početkom juna sprovođenje revizije ove tri političke stranke.