Finansijski izveštaji Grada Kruševca blizu da budu pozitivno ocenjeni

31. maj 2019. godina
Finansijski izveštaji Grada Kruševca blizu da budu pozitivno ocenjeni

Grad Kruševac se nalazi u grupi od desetak gradova i opština koji predstavljaju primer dobre prakse i čiji su finansijski izveštaji blizu da budu pozitivno ocenjeni, rekao je predsednik Državne revizorske institucije igeneralni državni revizor dr Duško Pejović.

On je na 76. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine, održanoj u Kruševcu, naglasio da je ovaj grad primer napretka u radu nakon sprovođenja revizije.

Predstavljajući nalaze iz Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Kruševca za 2016. godinu, dr Pejović je naglasio da su odgovorna lica postupila po preporukama državnih revizora i otklonili utvrđene nepravilnosti.

Državna revizorska institucija je, osim za 2016. godinu, sprovela reviziju Grada Kruševca i za 2010. godinu, a u toku je revizija ovog grada za 2018. godinu.

Dr Pejović je rekao da je DRI uvela reforme u radu i da se od ove godine odvojeno sprovode revizije finansijskih izveštaja od revizija pravilnosti poslovanja.

Kod svih većih budžeta bićemo češće u reviziji. To je zajednički cilj i želimo da ga ostvarimo na profesionalan način, poručio je dr Pejović.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije dr Aleksandra Tomić je naglasila da je, u skladu sa Akcionim planom Programa reformi upravljanja javnim finansijama, Odbor predvideo da deo sednica posvećenih razmatranju izveštaja Državne revizorske institucije održava izvan Beograda, u formatu sednica van sedišta.

Izabrali smo da sednicu Odbora održimo u Kruševcu, jer javna sredstva troši u skladu sa zakonom i zato što ima stabilne javne finansije, rekla je dr Tomić.

Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović istakla je da je ovaj grad 2015. godine uveo programsko budžetiranje i da se grad čini sve da budžet učini transparentnim i jasnim.

Grad Kruševac je postupio po preporukama DRI i zbog toga predstavlja primer dobre prakse kako se jasno i transparentno troše javna sredstva, rekla je Palurović. Ona je dodala da su odgovorna lica u ovom gradu dobro sarađivala sa državnim revizorima.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Pododbor je održao sednicu na kojoj su razmotreni sektorski izveštaji DRI za prethodnu godinu koje su predstavili vrhovni državni revizori. Članovi Podobora dostavili su predlog zaključka za Odbor po pitanju ove tačke dnevnog reda, nakon čega je Odbor usvojio zaključak povodom razmatranja sektorskih izveštaja Državne revizorske institucije.

Sednica van sedišta je podržana projektima „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, druga faza“ i „ Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama“, koji sprovode Narodna skupština, DRI i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Švajcarske.