Formirana Radna grupa za saradnju interne i eksterne revizije

24. maj 2012. godina
Formirana Radna grupa za saradnju interne i eksterne revizije
Državna revizorska institucija i Ministarstvo finansija - Centralna jedinica za harmonizaciju, formirali su juče u Beogradu Radnu grupu za saradnju interne i eksterne revizije. Cilj uspostavljanja Radne grupe jeste unapređenje saradnje na pitanjima od zajedničkog interesa Državne revizorske institucije, Centralne jedinice za harmonizaciju i jedinica interne revizije. Kako je najavljeno na Radionici o saradnji interne i eksterne revizije, tokom koje je formirana Radna grupa, uskoro će biti konkretizovane aktivnosti ovog radnog tela donošenjem Akcionog plana.

Predsednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović naglasio je da iako vrhovne revizorske institucije (VRI) i interni revizori imaju različite uloge, njihova opšta svrha je da promovišu dobro upravljanje, odnosno da doprinesu efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti državne uprave.
Korist od saradnje VRI i internih revizora može biti višestruka. Ona se može ogledati u razmeni ideja i znanja, smanjenju verovatnoće nepotrebnog dupliranja rada na reviziji, unapređenju pokrivenosti revizijom na osnovu ocena rizika, rekao je Sretenović. On je ocenio da bi VRI i interni revizori mogli da komuniciraju u oblasti planiranja revizije, da izrađuju metodologiju, organizuju zajedničke obuke, obaveštavaju jedni druge o podnetim izveštajima.
Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija je naglasio da je Radna grupa formirana kao savetodavno telo čiji je zadatak da uspostavi prve kontakte i da dalje smernice za rad između Državne revizorske institucije, Ministarstva finansija - Centralne jedinice za harmonizaciju i jedinica interne revizije. On je istakao da je zakonodavni okvir uspostavljanja interne finansijske kontrole završen i da sada sledi faza implementacije, odnosno konkretan rad kroz konsolidovane izveštaje interne finansijske kontrole.

Bjanka Breteše, viši savetnik u reviziji i finansijskoj kontroli Sigme, je ocenila da su i interna i eksterna revizija relativno nove oblasti u Srbiji, koje implementiraju nove sisteme i koje se zbog toga suočavaju sa teškoćama.
Saradnja interne i eksterne revizije je neophodna kako bi se javna sredstva koristila na najbolji način, i kako bi sve bilo transparentno, poručila je Breteše.
Učesnici Radionice, koja je organizovana uz pomoć Sigme, istakli su da će o formiranju Radnog tela i njegovim aktivnostima informisati Narodnu skupštinu, odnosno Odbor za finansije i Vladu, odnosno ministra finansija.
Radionici o saradnji interne i eksterne revizije, kojoj je prethodilo održavanje okruglog stola u novembru prošle godine, prisustvovalo je najviše rukovodstvo Državne revizorske institucije, predstavnici Ministarstva finansija, interni revizori pojedinih ministarstava, fondova i agencija, kao i predstavnici Sigme.