Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

13. februar 2019. godina
Grad Kragujevac povećavao subvencije javnim preduzećima od 2015. do 2017. godine

Generalni državni revizor i predsednik Državne revizorske institucije dr Duško Pejović predstavio je u Kragujevcu predstavnicima gradske uprave, akademskoj zajednici, organizacijama civilnog društva imedijima, nalaze dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“ i „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“ s ciljem da se ovim zainteresovanim stranama približe nalazi i zaključci izveštaja.

Predstavljajući nalaze izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“, predsednik DRI dr Duško Pejović je naglasio da su državni revizori utvrdili da su, u periodu 2015-2017. godine, pojedine lokalne vlasti povećavale sredstva za subvencije i u najvećoj meri ih odobravale za finansiranje tekućeg poslovanja javnih preduzeća, kao što su isplate zarada, zaostala dugovanja za električnu energiju, neplaćeni porezi i doprinosi, otpremnine, pokriće gubitaka.

S obzirom na to da su tekuće subvencije činile tri četvrtine ukupnih subvencija, bile su smanjene mogućnosti za unapređenje razvoja lokalne infrastrukture, rekao je dr Pejović. On je dodao da su pojedina javna preduzeća ostvarivala dobit veću od subvencija koja su dobijala.

S obzirom da je Grad Kragujevac bio među osam jedinica lokalnih samouprava koje su obuhvaćene ovom revizijom svrsishodnosti, dr Pejović je naglasio da je Grad Kragujevac od 2015. do 2017. godine stalno povećavao subvencije za javna preduzeća u koja je uložio oko dve milijarde dinara. On je istakao da su subvencije za Grad Kragujevac u 2015. godini iznosile oko 400 miliona, 2016. godine bile su oko 500 miliona, a 2017. godine oko 1,1 milijardu dinara.

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je rekao da je izveštaj DRI dobro urađen, ali i da svaka lokalna samouprava ima razlog zbog čega je donosila takve odluke o subvencijama. Prema rečima Nikolića, od DRI se traži saradnja u tome da se uvede red, a ne da se lokalne samouprave samo plaše revizije i kako će da budu kažnjene.

Dr Pejović je istakao važnost obostranog razumevanja i poštovanja nadležnosti, i kada je reč o nezavisnosti državne revizije i kada je reč o autonomiji lokalnih samouprava. „Svaki izveštaj DRI može da ukaže na sistemske probleme i na taj način pomogne u nalaženju rešenja za opšte unapređenje“, napomenuo je dr Pejović.

DRI ima moć da problem podigne na nivo na kom je moguće ostvariti promene, složili su se učesnici skupa.

Kada je reč o Izveštaju o reviziji svrsishodnosti „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“, dr Pejović je podsetio da je grad, kao elementarna nepogoda u poslednje tri godine u Srbiji naneo ukupnu štetu od oko šest milijardi dinara, od čega najviše u poljoprivredi.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), prilikom planiranja sredstava potrebnih za funkcionisanje protivgradne zaštite, distribuciju protivgradnih raketa i održavanje lansirnih stanica, ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednog proizvoda i poljoprivrednog proizvođača, ključna je poruka našeg izveštaja, rekao je dr Pejović. On je dodao da u periodu 2015-2017. godine, RHMZ nije raspolagao optimalnom količinom raketa, ali je u istom periodu i utrošeno manje od količine koja je raspoređena po lansirnim stanicama.

S obzirom da su delovi teritorije Republike Srbije različito izloženi dejstvu grada, nemaju sve lansirne stanice potrebu za istom količinom protivgradnih raketa, niti ih troše istom dinamikom. Zato određen broj raketa ostane neutrošen na kraju sezone, dok neke lansirne stanice ostanu bez raketa u toku dejstva, naglasio je generalni državni revizor. On je dodao da se dešavalo da, na kraju godine, ostane veći broj raketa na stanju, nego broj potrošenih raketa.

Umesto sadašnje linearne podele, RHMZ mora da distribuira rakete prema riziku od grada, kako bi krajevi pod većim rizikom imali dovoljno protivgradnih raketa, poručio je dr Pejović.

On je dodao da je revizijom utvrđeno da je RHMZ od istog proizvođača, istu vrstu raketa, nabavljao po ceni koja je za 18 odsto niža od cene po kojoj su nabavljale neke jedinice lokalne samouprave.

Pojedine jedinice lokalne samouprave vrše procenu štete na osnovu Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda iz 1987. godine, propisanog na osnovu Zakona o statističkim istraživanjima od interesa za celu zemlju koji je prvi put donet još 1973. godine.

DRI je dala preporuku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da propiše metodologiju na osnovu koje će JLS da vrše preliminarnu procenu oštećenja od grada na poljoprivrednim kulturama.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević je naglasio da je DRI pristupila temi protivgradne zaštite na detaljan način.

Ministarstvo je još tokom sastavljanja izveštaja o reviziji krenulo u otklanjanje nedostataka i nepravilnosti. Tako je pokrenuta je inicijativa za izmene i dopune Zakona o zaštiti od grada, rekao je Radošević.

Po njegovim rečima, formirana je i radna grupa koja će se baviti izradom jedinstvene metodologije za utvrđivanje procene štete od grada.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom 2018. godine otpočelo automatizaciju protivgradne zaštite, a krenuli smo od Radarskog centra Valjevo. Automatizacijom u ovoj oblasti domet rakete biće osam kilometara, a komunikacija će znatno biti poboljšana jer će biti digitalni prenos svih informacija, naglasio je Radošević i dodao da je Ministarstvo do sada za ovu namenu izdvojilo 308 miliona dinara.

Dr Pejović je naglasio da postupanje Ministarstva po preporukama DRI predstavlja primer dobre prakse.

Drugi sekretar Ambasade Velike Britanije i rukovodilac britanskog Fonda za dobru upravu Metju Džordan je naglasio da Vlada Velike Britanije Republici Srbiji godišnje izdvaja oko šest miliona evra u cilju povećanja prosperiteta, standarda građana, unapređenje državne uprave i vladavine prava.

Revizija svrsishodnosti je od ključnog značaja za unapređenje upravljanja i povećanja stepena transparentnosti, zaključio je Džordan.

Predstavnici akademske zajednice, dekan i profesori Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu izrazili su želju i spremnost za povećanje dalje saradnje sa DRI.

Održavanje konferencija je podržao projekat „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija Republike Srbije kroz eksternu reviziju“ u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) kroz koji Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža reformsku podršku Republici Srbiji.