Greške u reviziji finansijskih izveštaja iznose 437,09 milijardi dinara

12. januar 2021. godina
Greške u reviziji finansijskih izveštaja iznose 437,09 milijardi dinara

U izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja, sprovedenim kao samostalne revizije, utvrdili smo greške i nepravilnosti u iznosu od 437,09 milijardi dinara, izjavio je danas dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor obrazlažući deo Izveštaja o radu DRI za 2019. godinu koji se odnosi na ovu vrstu revizija.

Za revizije finansijskih izveštaja data su 32 pozitivna mišljenja, 96 sa rezervom, četiri negativna i jedno uzdržavanje od mišljenja.

Glavni uzrok nepravilnosti, kako je istakao dr Pejović, je nedovoljno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.

Od ukupno 92 subjekta kod kojih smo sproveli reviziju finansijskih izveštaja utvrdili smo da kod 68 subjekata, odnosno 74 odsto sistem internih kontrola ne pruža razumno uveravanje da će biti ostvareni ciljevi korisnika javnih sredstava. Što se tiče interne revizije, utvrdili smo da 54 odsto subjekata nije na odgovarajući način uspostavilo ovu vrstu revizije, naglasio je dr Pejović.

Revizijom finansijskih izveštaja, u delu prihoda i primanja, otkriveno da je su pogrešno iskazani podaci u iznosu od 65,60 milijardi dinara, dok su u delu rashoda i izdataka podaci pogrešno iskazani u iznosu od 79,34 milijardi dinara.

U oblasti popisa imovine i obaveza, kao i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, utvrđene su nepravilnosti u ukupnom iznosu od 163,01 milijardi dinara. Od ovog iznosa 63,74 milijardi dinara se odnosi na neizvršen popis imovine i obaveza i druge nepravilnosti prilikom sprovođenja popisa, dok se 99,27 milijardi dinara odnosi na neusaglašenost potraživanja i obaveza.

Učešće duga opšteg nivoa države u bruto domaćem proizvodu, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, na dan 31. decembar 2018. godine iznosi 54,5% prema podacima o bruto domaćem proizvodu Republičkog zavoda za statistiku Srbije za 2018. godinu, objavljenim 1. marta 2019. godine, što je iznad nivoa od 45% BDP-a, određenog Zakonom o budžetskom sistemu.

Ukupno je dato 1.221 preporuka subjektima revizije kod kojih su državni revizori 2019. godine sproveli reviziju finansijskih izveštaja, radi otklanjanja grešaka i unapređenja sistema internih kontrola.

Govoreći o značaju sprovođenja revizije finansijskih izveštaja, dr Pejović je naglasio da subjekti kod kojih se svake godine sprovodi ova vrsta revizije imaju dobru osnovu za odličnu analizu, na osnovu izveštaja DRI.
Ne bi bilo dobro da onaj ko planira i izvršava, na kraju kaže da je sve u redu. Neko to mora da potvrdi. A to mora da uradi revizor, poručio je dr Pejović i dodao da se revizijom finansijskih izveštaja povećava kredibilitet, kvalitet i poverenje finansijskog izveštavanja.

Izveštaj o radu DRI za 2019. godinu dostupan je OVDE.