Institucija obavestila članove Odbora za finansije o novinama o radu i izveštajima o revizijama sprovedenim tokom 2015. godini

29. decembar 2015. godina
Institucija obavestila članove Odbora za finansije o novinama o radu i izveštajima o revizijama sprovedenim tokom  2015. godini

Institucija obavestila članove Odbora za finansije o novinama o radu i izveštajima o revizijama sprovedenim tokom2015. godini

Radoslav Sretenović, generalni državni revizor, predstavio je danas članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nalaze iz izveštaja o revizijama sprovedenim tokom 2015. godine.

Sretenović je ukazao i na najvažnije novine u vezi sa radom Institucije.

Uskoro, do kraja godine, usvojićemo novi Strateški plan Državne revizorske institucije za period 2016-2020. godine, rekao je Sretenović.

On je dodao i da je u prvoj polovini godine uspešno završen tvining projekat „Jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije“.

Rezultati ovog projekta su usvojena metodološka uputstva i smernice za izvođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, kao i revizije svrsishodnosti poslovanja, naglasio je Sretenović.

On je podsetio i da je Institucija, prvi put ove godine, sprovela reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja političkih stranaka.

Sretenović je najavio da će tokom 2016. godine Institucija sprovesti dve revizije svrsishodnosti poslovanja.

Jedna tema se odnosi na sopstvene prihode direktnih i indirektnih korisnika bueta Republike Srbije prema Zakonu o budžetskom sistemu. Drugom ćemo pokušati dautvrdimo opravdanost formiranja komisija i drugih stalnih i privremenih radnih tela u javnom sektoru, rekao je Sretenović.

Generalni državni revizor podsetio je članove Odbora da je ove godine, prvi put od osnivanja Institucije, ograničen Finansijski plan Institucije za 2016. godinu.

Zapošljavanje kadrova verovatno neće biti sprovedeno kako je planirano, istakao je Sretenović.

Nedavno je otvoreno Pregovaračko poglavlje 32 koje se odnosi na finansijsku kontrolu. Institucija ima vodeću ulogu kod potpoglavlja koje se tiče eksterne revizije. Potpuno smo spremni za početak pregovora, poručio je Sretenović.

Sretenović je naglasio i da Institucija ima novi izgled sajta, zahvaljujući UNDP projektu „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“.

On je objasnio i da je zaključkom Vlade Institucija dobila jedinstveni poslovni prostor.

U nove prostorije planiramo da se uselimo u prvoj polovini 2016. godine, poručio je Sretenović.

Veroljub Arsić, predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava pohvalio je rad Državne revizorske institucije, kako zbog rasta broja subjekatarevizije, tako i zbog primene metodologije za izvođenje revizija.

Dr Vladimir Marinković, član Odbora i predsednik Pododbora za razmatranje izveštaja o reviziji Državne revizorske institucije, istakao je da izveštaji o reviziji koriste u radu Odbora.

Državna revizorska institucija postala je jedna od vodećih institucija ovog tipa u regionu. Imaćete i ubuduće našu punu podršku kako bi svaki dinar iz budžeta bio potrošen ekonomično, efikasno i efektivno, i u skladu sa zakonom, naglasio je Marinković.