Instituciji i Sretenoviću priznanje od Saveza računovođa i revizora Srbije

29. septembar 2015. godina
Instituciji i Sretenoviću priznanje od Saveza računovođa i revizora Srbije

Savez računovođa i revizora Srbije dodelio je danas plakete Radoslavu Sretenoviću, generalnom državnom revizoru, i Ljubici Janković Andrijević, vrhovnom državnom revizoru, kao i zahvalnicu Državnoj revizorskoj instituciji za dugogodišnju i uspešnu saradnju. Na svečanosti koja je organizovana u Centru „Sava“, povodom obeležavanja 60. godišnjice postojanja i rada Saveza, Sretenović je naglasio da Savez računovođa i revizora Srbije ima vrlo značajnu ulogu u osposobljavanju kadrova u oblasti računovodstva, revizije i finansija u Srbiji.

Savez je danas vrlo uvažena i poštovana profesionalna asocijacija, kako u zemlji, tako i van granica naše države. To potvrđuje i članstvo Saveza u međunarodnim institucijama - Međunarodnoj federaciji računovođa i Evropskoj federaciji računovođa, rekao je Sretenović.

On je dodao da je, i pre nego što je izabran za generalnog državnog revizora, dugi niz godina sarađivao sa Savezom.

Savez i Državna revizorska institucija, siguran sam, na obostrano zadovoljstvo sarađuju u brojnim oblastima, posebno kada je reč o učešću na stručnim seminarima iz oblasti računovodstva i revizije, kao i u pružanju logističke podrške u organizaciji edukacije kadrova, poručio je Sretenović.

Proslavi jubileja Saveza prisustvovali su gosti iz Srbije i inostranstva.