Ivica Gavrilović reimenovan na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5

11. mart 2022. godina
Ivica Gavrilović reimenovan na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5

Savet Državne revizorske institucije imenovao je danas Ivicu Gavrilovića po drugi put na funkciju vrhovnog državnog revizora u Sektoru broj 5 (Sektor za metodologiju revizije i razvoj). Gavrilović je, polaganjem zakletve pred članovima Saveta, preuzeo dužnost vrhovnog državnog revizora.

Ivica Gavrilović je diplomirao na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 2008. godine je stekao zvanje specijalista za eksternu državnu reviziju. Stekao je i sertifikate o zvanju državni revizor i ovlašćeni državni revizor Državne revizorske institucije i ovlašćeni računovođa Saveza računovođa i revizora Srbije.

Ima više od 20 godina radnog iskustva. Prvi radni odnos zasnovao je 2000. godine u Ratnoj mornarici u Tivtu gde je obavljao poslove u okviru finansijske službe. Od 2005. do 2010. godine radio je u Vojnobezbednosnoj agenciji, kao referent finansijske službe do 2009. godine, a od 2009. godine kao rukovodilac grupe za finansije. U periodu od 2007. do 2008. godine radio je i na poslovima vođenja poslovnih knjiga preduzetnika.

Kao državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji zaposlen je od 2010. godine. U periodu od 2011. do 2012. godine radio je kao državni revizor u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije; od 2012. do 2013. kao državni revizor u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog osiguranja, a od 2013. godine kao ovlašćeni državni revizor. Za vrhovnog državnog revizora u Sektoru za metodologiju revizije i kontrolu kvaliteta imenovan je 28. marta 2016. godine. Zbog organizacionih promena, Savet Državne revizorske institucije doneo je odluku da Ivica Gavrilović od 8. januara 2019. godine nastavlja sa radom kao vrhovni državni revizor u Sektoru broj 5.

Prema Zakonu o Državnoj revizorskoj instituciji, vrhovnog državnog revizora, na predlog predsednika Institucije, imenuje i razrešava Savet, na period od šest godina, sa mogućnošću reizbora.