Jačanje kapaciteta DRI kroz obuku predavača za analizu podataka

27. avgust 2021. godina
Jačanje kapaciteta DRI kroz obuku predavača za analizu podataka

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji pohađao je 23. i 26. avgusta 2021. godine, obuku predavača za analizu podataka koju su održali stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država - Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).

Tokom dvodnevne obuke, stručnjaci GAO predstavili su učesnicima obuke uzorkovanje, korake u analizi podataka, kao i izveštavanje o rezultatima analize.

Obuke su održane u sklopu Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije. Obuka predstavlja deo Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu.