Jačanje kapaciteta DRI putem obuka za sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja

05. mart 2021. godina
Jačanje kapaciteta DRI putem obuka za sprovođenje revizija svrsishodnosti poslovanja

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji pohađao je od 2. do 5. marta, putem zoom platforme, obuku o osnovama revizije svrsishodnosti poslovanja koju su održali stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država - Kancelarije za odgovornu vlast (GAO).

Kroz grupne i pojedinačne vežbe, stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država - Kancelarije za odgovornu vlast predstavili su učesnicima onlajn obuke matricu za koncipiranje revizija svrsishodnosti poslovanja, metodologiju i vrste dokaza, planiranje, uzorkovanje, kao i kontrolu kvaliteta u ovoj vrsti revizije.

Obuke su održane u sklopu Projekta za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije.