Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

01. mart 2019. godina
Mentorski rad za timove DRI koji sprovode revizije svrsishodnosti poslovanja

Stručnjaci vrhovne revizorske institucije Sjedinjenih Američkih Država – Kancelarije za odgovornu vlast (GAO), Stiven Koldvel i Džes Ford, sproveli su od 18. februara do 1. marta 2019. godine u Beogradu mentorsku podršku u reviziji svrsishodnosti za sve timove DRI koji sprovode ovu vrstu revizije.

Mentorska podrškaodržanaje kroz zajedničke sesije svih timova, kao i kroz rad sa pojedinačnim timovima. Neke od tema tokom zajedničkih sesija odnosile su se na matrice za koncipiranje revizija svrsishodnosti, revizorska pitanja, kriterijume i metodologiju, kreiranje i pisanje poruka.

DRI će tokom 2019. godine objaviti 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, što predstavlja povećanje od 500 odsto u odnosu na dva izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja koje je DRI objavila prošle godine. Ovu vrstu revizije sprovodiće 12 revizorskih timova, odnosno 17 odsto od ukupnog broja revizora.

Povećavanjem broja revizija svrsishodnosti uvećavaju se kapaciteti za sagledavanje sistemskih problema u društvu. Sprovođenje ove vrste revizije predstavlja adekvatan način da DRI doprinese korisnim promenama, donošenju novih zakona, većem stepenu odgovornosti, sprovođenju zakona i propisa i praćenju efektivnosti njihovog sprovođenja.

Program podrške je organizovan u okviru Projekta za odgovornu vlast koji Državna revizorska institucija realizuje u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID). Cilj projekta je da ojača kapacitete i povezanost ključnih zainteresovanih strana u Republici Srbiji za povećanje odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.