Neophodna saradnja internih i eksternih revizora

12. decembar 2012. godina
Neophodna saradnja internih i eksternih revizora
Interna kontrola u javnom sektoru je važan subjekt eksterne revizije koju vrši Državna revizorska institucija (DRI). Da bi Državna revizorska institucija i Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) pri Minisatrstvu finansija i privrede izgradile poverenje, integritet i profesionalizam, neophodan im je odgovarajući stepen nezavisnosti, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije. Otvarajući radionicu o saradnji interne i eksterne revizije u Narodnoj skupštini Sretenović je naglasio da je potrebno da se odnos internih i eksternih revizora zasniva na razumevanju i poverenju.
Eksterna i interna revizija imaju različite i jasno definisane uloge. Međutim, njihova opšta svrha je da promovišu dobro upravljanje, odnosno da doprinose efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti državne uprave, poručio je Sretenović.


Goran Cvejić, pomoćnik ministra finansija i privrede, čelnik Centralne jedinice za harmonizaciju naglasio je da je saradnja DRI i CJH neophodna, kao i da je potrebno da se i jedna i druga strana pridržavaju svojih nadležnosti kako bi se izbegla opasnost da interni revizori ne budu produžena ruka eksternih revizora. Uloga DRI i CJH mora biti razdvojena, rekao je Cvejić. On je najavio početak sertifikacije internih revizora u lokalnim samoupravama.
Ulrika Klingenstierna, predstavnica SIGME, istakla je da je potrebno razvijati saradnju između DRI i CJH u oblasti metodologije, obuke revizora i institucionalnog razvoja.
Svoje iskustvo u oblasti saradnje internih i eksternih revizora kolegama u Srbiji prikazali su predstavnici vrhovnih revizorskih institucija i ministarstva finansija/Centralne jedinice za harmonizaciju Bugarske i Hrvatske.
Cvetan Cvetkov, potpredsednik Nacionalne revizorske kancelarije Bugarske je naglasio da uloge interne i eksterne revizije moraju biti jasno definisane, jer, u suprotnom, mogu jedna drugu videti kao konkurenciju.
Od značaja za uspešnu saradnju je zajedničko razumevanje, uzajamno poštovanje i jasno definisane uloge i odgovornosti, rekao je Cvetkov. Po njegovim rečima, ciljevi ove saradnje se odnose na promovisanje načela dobre uprave u javnom sektoru, unapređenje metodologije revizije i visok kvalitet obuke i programa sertifikacije. On je napomenuo da su Nacionalna revizorska kancelarija Bugarske i Centralna jedinica za harmonizaciju potpisale Sporazum o saradnji 2007. godine.
Svilena Simeonova, direktor Direktorata za internu kontrolu je istakla da se i Bugarska suočava sa nedovoljnim brojem internih revizora. Kao prepreke u saradnji ona je navela nedovoljnu zrelost sistema, nepostojanje odgovarajuće metodologije, kao i nedovoljan broj osoblja sa odgovarajućom klasifikacijom.
Lidija Pernar, pomoćnik generalnog revizora Hrvatske naglasila je da se uspešna saradnja interne i eksterne revizije zasniva na posvećenosti, konsultacijama, komunikaciji i poverenju. Po njenom mišljenju, moguće prepreke za saradnju su nedovoljno razvijena svest, nedostatak kapaciteta, nedovoljno poznavanje metodologije.
Danijela Stepić, direktor Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finanasija Hrvatske istakla je da interni revizori ne smeju biti produžena ruka vrhovne revizorske institucije, već pomoć rukovodstvu kako bi efikasnije poslovao.
Važno je da vrhovne revizorske institucije u svojim izveštajima o reviziji uvek naglašavaju važnost sistema finansijskog upravljanja i interne revizije i potrebe njenog razvoja, zaključila je Stepić.

Inače, Državna revizorska institucija i Centralna jedinica za harmonizaciju uspostavile su ove godine Radnu grupu za saradnju interne i eksterne revizije. Radna grupa je formirana u cilju razvoja bilateralne saradnje u oblasti metodologije revizije, izveštavanja o revizijama, programiranju i planiranju revizija, obuci revizora, kao i komunikaciji o ulozi i funkciji revizije.
Tehničku i finansijsku pomoć organizaciji događaja pružila je Sigma i Državna revizorska institucija.
Nije izabrana nijedna galerija ili izabrana galerija ne postoji.