Održan sastanak radi usaglašavanja poruke za revizije svrsishodnosti poslovanja

05. oktobar 2021. godina
Održan sastanak radi usaglašavanja poruke za revizije svrsishodnosti poslovanja

Predsednik i generalni državni revizor dr Duško Pejović predsedavao je sastankom za usaglašavanje poruke u skladu sa Metodološkim pravilima i smernicama za revizije svrsishodnosti poslovanja koje Državna revizorska institucija sprovodi tokom 2021. godine održanom 4. i 5. oktobra u hotelu „Metropol“ u Beogradu.

Vođe timova za reviziju svrsishodnosti su, u prisustvu članova timova, iznosili pred generalnim državnim revizorom rezultate do kojih su timovi došli tokom sprovođenja revizije, odnosno nalaze i zaključke koji su utvrđeni. Zadatak vođa bio je da predstave problem, cilj revizije, glavno i ostala revizorska pitanja.

Sastanku su prisustvovali i vrhovni državni revizori Danimir Vulinović, Snežana Trnjaković, Dragan Golubović i Ivica Gavrilović.

DRI sprovodi 14 revizija svrsishodnosti poslovanja u skladu sa Programom revizije za 2021. godinu, koji je usvojio Savet Državne revizorske institucije.

Sprovođenje revizija odvija se po planu i izdavanje konačnih izveštaja o revizijama se očekuje u roku predviđenom Programom revizije.

Sastanak je podržao Projekat za odgovornu vlast (GAI) koji Državna revizorska institucija sprovodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), a u cilju unapređenja kapaciteta revizora Državne revizorske institucije.