Održana obuka u vezi sa unapređenjem kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije

28. jul 2021. godina
Održana obuka u vezi sa unapređenjem kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije

Danimir Vulinović i Dragan Golubović, vrhovni državni revizori, Željko Motić, državni revizor, Milena Milinković, sekretar Institucije i Goran Ljubić, savetnik održali su danas za zaposlene u revizorskim službama organizacione jedinice Državne revizorske institucije (DRI) u Novom Sadu obuku u vezi sa funkcionisanjem DRI, normativnim uređenjem revizije, poslerevizionim postupkom, internim informacionim sistemima koje koriste revizorske službe, analitičkim postupcima nad dobijenim bazama podataka, kao i u vezi sa pisanjem prijava.

Obuka je održana u sklopu realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu čiji je cilj unapređenje kapaciteta zaposlenih u DRI u procesu revizije, poslova povezanih sa revizijom i poslova u vezi sa obezbeđivanjem uslova za sprovođenje revizija.

Osim oblasti koje su danas predstavljene, a koje se odnose na reviziju javnog sektora, Program sadrži još tri tematske oblasti - reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja.

U okviru obuke iz oblasti revizije finansijskih izveštaja, koja je ranije održana, predstavljen je postupak revizije finansijskih izveštaja, ocena rizika, uzorkovanje i pisanje izveštaja. Kad je reč o obuci iz oblasti revizije pravilnosti poslovanja predstavljen je postupak sprovođenja revizije pravilnosti poslovanja, revizija javnih nabavki, utvrđivanje predmeta, obuhvata i kriterijuma u reviziji pravilnosti poslovanja.

Poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu donet je na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o državnim službenicima.