Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

27. februar 2019. godina
Održana obuka za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka

Deo zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) prisustvovao je obuci za sprovođenje Metodologije za praćenje i procenu efekata preporuka revizija svrsishodnosti DRI održanoj u Beogradu od 25. do 27. februara 2019. godine.

Prvi dan treninga bio je posvećen jačanju veština zaposlenih u DRI koji bi dalje prenosili Metodologiju za praćenje i procenu efekata preporuka revizija svrsishodnosti DRI. Neke od tema koje su predstavljene tokom prvog dana obuke odnosile su se na motivaciju za prenošenje znanja i veština, prepreke i blokade u usvajanju novih veština, neverbalnu komunikacija, kao i na veštine samog procesa prenošenja znanja.

Tokom naredna dva dana obuke, obrađeni su koncept metodologije i praktični primeri za njenu primenu. Tom prilikom razmatrane su teme koje se odnose na utvrđivanje tema za reviziju u skladu sa prioritetima Vlade i Narodne skupštine, utvrđivanjesubjekata revizije u skladu sa tim, definisanje „mudrih“ preporuka i rezultata na različitim nivoima, definisanje „mudrih“ indikatora, načini prikupljanja podataka za praćenje efekata na različitim nivoima.

Obuka je organizovana je u okviru projekta „Unapređenje finansijske odgovornosti institucija Republike Srbije kroz eksternu reviziju“ u okviru Fonda za dobru upravu (GGF) kroz koji Vlada Velike Britanije pruža reformsku podršku Republici Srbiji.