Održana obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u DRI u postupku revizije

30. jul 2021. godina
Održana obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u DRI u postupku revizije

Funkcionisanje DRI, normativno uređenje revizije, poslerevizioni postupak, interni informacioni sistemi koje koriste revizorske službe, analitički postupci nad dobijenim bazama podataka, kao i pisanje prijava bile su teme koje su danas predstavljene zaposlenima u revizorskim službama organizacione jedinice Državne revizorske institucije (DRI) u Kragujevcu. Obuka je organizovana u sklopu realizacije Posebnog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu.

Nakon uvodnog obraćanja dr Duška Pejovića, predsednika DRI i generalnog državnog revizora, obuku su održali Danimir Vulinović i Dragan Golubović, vrhovni državni revizori, Željko Motić, državni revizor, Milena Milinković, sekretar Institucije i Goran Ljubić, savetnik.

Teme koje su danas predstavljene odnose se na reviziju javnog sektora - jednu od četiri tematskih oblasti obuhvaćenih Posebnim programom stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu. Ostale oblasti odnose se na reviziju finansijskih izveštaja, reviziju pravilnosti poslovanja i reviziju svrsishodnosti poslovanja.

Stručno usavršavanje u DRI pruža velike mogućnosti za kontinuirano usavršavanje složene revizorske profesije, tako da revizori DRI unapređuju znanja i kompetencije prema okvirima koje zahteva revizija javnog sektora u vrhovnim revizorskim institucijama.

Poseban program stručnog usavršavanja zaposlenih u DRI za 2021. godinu omogućava unapređenje kapaciteta u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti DRI, odnosno potrebama vezanim za konkretna radna mesta i vrste poslova koje revizori obavljaju, a u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Program je donet na osnovu Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Zakona o državnim službenicima.